fbpx

Rätt till tandvård

Sveriges Tandläkarförbund anser att personer som vistas i Sverige bör erbjudas tandvård i samma omfattning och på lika villkor som bosatta personer. De inskränkningar i erbjuden vård som finns idag strider mot den humanitära värdegrund och de grundläggande principer om vård på lika villkor och vård efter behov som hälso- och sjukvården vilar på. Sveriges Tandläkarförbund arbetar sedan länge för en mer jämlik tandvård. Läs Sveriges Tandläkarförbunds policy om rätten till tandvård.

För att bistå dig som tandläkare i mötet med patienter som är medborgare i ett annat land har Sveriges Tandläkarförbund samlat några länkar till lagsstiftning, information och material om vem som har rätt till vilken vård:

Socialstyrelsen: Vård som inte kan anstå

Europeiska sjukförsäkringskortet (allmän information)