Välkommen till Patientsäkerhetsportalen

Här har vi samlat allt du behöver veta om patientsäkerhet i tandvården. Med de här sidorna vill vi hjälpa dig som medlem att förstå och underlätta tillämpningen av de regelverk som finns. Här hittar du också konkreta exempel och bra verktyg, som olika länkar, mallar och checklistor.

Det här hittar du i portalen:

 • Tre viktiga lagar
 • Tandläkarens ansvar och skyldigheter
 • Vårdgivarens ansvar och skyldigheter
 • Systematiskt förbättringsarbete
 • Vårdskador
 • Patientklagomål
 • Tillsyn
 • Patientsäkerhetsberättelse
 • Sekretess
 • Läkemedelshantering
 • Strålskydd
 • Medicintekniska produkter och standardisering

Mycket av informationen i portalen finns också i vår skrift Tandläkarens ansvar och skyldigheter.

Hör gärna av dig till kansli@tandlakarforbundet.se om du har idéer om hur vi ytterligare kan utveckla dessa sidor.