fbpx

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Våldets karaktär och olika former, samt att utsattheten för de flesta är skuldbelagd och förnekas, gör det svårt att upptäcka och förstå om någon är eller har varit utsatt.

Av Socialstyrelsens råd framgår att vårdgivare bör se till att tandvårdspersonalen har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Vårdgivaren bör avgöra när och hur tandvårdens personal ska ställa frågor om våld för att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld.


Läs mer:

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 (https://kvinnofridslinjen.se/)