fbpx

Lagar och förordningar

Tandvården ska ge patienten god vård och ett bra omhändertagande. För att stärka patientens ställning och skydda patienten finns ett regelverk av lagar och förordningar som reglerar vårdgivarens och behandlarens ansvar och skyldigheter i hur vården bedrivs.

Det är framförallt tre lagar som är centrala för tandvården:

Det finns också ett antal förordningar och föreskrifter som rör tandvården. Dessa hittar du bland annat på Kunskapsguiden, i en gemensam författningssamling från myndigheter inom vårdområdet: Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård med mera