Tandtekniska arbeten

Läkemedelsverket genomför regelbundna inspektioner av tandtekniska laboratorier och har konstaterat att det finns brister som kan ha betydelse för patientsäkerheten. Bristerna rör både kunskap om och efterlevnad av det medicintekniska regelverket. Innebörden av laboratoriets ansvar som tillverkare och vad det medför är också dåligt känd bland tandtekniker och tandläkare. Det medicintekniska regelverket riktar sig främst till tillverkare av medicintekniska produkter och är alltså inte specifikt skrivet för tandtekniska arbeten. Både tandläkare och tandtekniker har framfört att det kan vara svårt att ”översätta” regelverket till det tandtekniska området. Läkemedelsverket har därför tagit fram en vägledning som riktar sig både till den tandtekniska verksamheten i egenskap av tillverkare av specialanpassade produkter och till tandläkare som beställare och ansvariga för den färdiga produkt, som lämnas ut till patient.

Läs mer om regelverket kring medicintekniska produkter på Läkemedelverkets hemsida

Checklista för tandtekniska beställningar

Tandteknikerförbundet har sammanställt en checklista för tandtekniska beställningar

Checklista för tandtekniska beställningar

På följesedel/faktura/patientspecifikation måste följande noteras:

  • detaljerad innehållsförteckning
  • materialbeskrivning
  • batchnummer
  • tillverkare
  • bruksanvisningar