fbpx

Tandläkarens ansvar och skyldigheter för hög patientsäkerhet

Tandläkaren är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Tandläkaren har i och med sin legitimation, och i rollen som behandlare, ett eget ansvar för att den behandling som hen ger sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det slås fast i patientsäkerhetslagen. Vetenskap och beprövad erfarenhet är inte ett statiskt begrepp utan något som utvecklas över tid i takt med att ny kunskap tillkommer och inaktuella metoder gallras ut. Tandläkaren är därför skyldig att kontinuerligt uppdatera sig på nya forskningsrön, behandlingsmetoder allmänna råd och föreskrifter.

Läs mer:

Information och delaktighet (Vårdgivarguiden)

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok för vårdgivare, chefer och personal (PDF, Socialstyrelsen)

Rapportera och anmäla vårdskador (Vårdhandboken)

Tystnadsplikt och sekretess (Vårdgivarguiden)

Delegering inom tandvården (PDF, Socialstyrelsen)