fbpx

Systematiskt förbättringsarbete

Verksamheter inom hälso- och sjukvård, och tandvård är skyldiga att ha ett kvalitetsledningssystem. Ledningssystemet är ett stöd för att systematiskt utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemets utformning och omfattning för verksamheter inom vården regleras genom Socialstyrelsens föreskrifter. Föreskrifterna går att hitta på Socialstyrelsens webbplats tillsammans med en handbok om hur förskrifterna bör tillämpas.

Läs mer:

Socialstyrelsen: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, föreskrifter och handbok

Sveriges Kommuner och Regioner: Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete