fbpx

Frågor och svar om läkemedel

Som tandläkare ansvarar du för att garantera dina patienter säker och effektiv vård. En av grundpelarna i detta arbete är god läkemedelshantering. För att underlätta för dig har vi här samlat information om vart du vänder dig för att få svar på några vanliga frågor om läkemedel. Saknar du något eller upptäcker att någon länk blivit inaktuell – tveka inte att höra av dig till oss!

Läkemedelsverket ansvarar för att godkänna och kontrollera läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Deras uppgift är att se till att den enskilde patienten får tillgång till säkra och effektiva produkter.

I Sverige får legitimerade tandläkare (samt icke-legitimerade tandläkare med särskilt förordnande om behörighet) förskriva vissa receptbelagda läkemedel till sina patienter. Även tandhygienister får förskriva vissa läkemedel.


Läs mer:

Läkemedelsverket: Råd, regler och information om läkemedel och förskrivning

Regionernas läkemedelskommittéer: Läs mer hos Sveriges Kommuner och Regioner

Läkemedelsboken: Ger information om läkemedelsbehandling av vanliga sjukdomstillstånd

Janusinfo: Läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal (www.janusinfo.se)

Socialstyrelsen: Tillhandahåller information om alltifrån dentala material till nationella riktlinjer för god tandvård.

FASS webbsida för vårdpersonal: Här hittar du information om lämpliga doseringar, vilka biverkningar som upptäckts och i vilka fall man ska undvika ett visst läkemedel.