Barn som far illa

Det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig som tandvårdspersonal när man stöter på barn som far illa. Syftet med den här skriften är att sprida kännedom i tandläkarkåren om anmälningsskyldigheten och att underlätta för tandläkaren som misstänker att ett barn far illa.

Skriften är en del i Sveriges Tandläkarförbunds serie Kunskap & kvalitet, med syfte att bidra till utvecklingen av kvaliteten i tandvården och vara ett verktyg för tandläkaren.

Skriften Barn som far illa

Blankett för anmälan

Brev till vårdnadshavare