fbpx

Barn som far illa

Få saker berör oss människor så mycket som när ett barn far illa. Som tandläkare kan det handla om ett barn som är din patient. Kanske är du till och med den som först får insikt i missförhållandena. Det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig som tandvårdspersonal när man stöter på barn som far illa.

Alla samhällsmedborgare bör kontakta socialtjänsten vid kännedom om något som innebär att ett barn behöver skydd. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att skyndsamt anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa för att skydda ett barn. Detsamma gäller anställda inom sådana verksamheter inklusive privata vårdgivare. Anmälningsskyldigheten gäller alltså all tandvårdspersonal oavsett verksamhetsform.

Läs mer:

Socialstyrelsen: Anmälan till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa

Sveriges Tandläkarförbund: Policydokumentet Barn som far illa