Antibiotika

Antibiotika måste användas rationellt – rätt preparat i rätt dos, till rätt patient, vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid. Antibiotika intar en särställning bland läkemedel genom att en felaktig och hög användning kan leda till minskad effektivitet genom utveckling av antibiotikaresistens. Om antibiotika används på fel indikationer kan vi riskera att inte ha tillgång till det när det verkligen behövs. Nedan följer en samling av rekommendationer, riktlinjer, hjälpmedel och information på antibiotikaområdet.

Rekommendationer och riktlinjer

Antibiotikaanvändning i tandvården

Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården, Läkemedelsverket

Artikel ur Tandläkartidningen om antibiotikaanvändning i tandvården

Antibiotikaprofylax i tandvården

Behandlingsrekommendationer, Läkemedelsverket

Artikel ur Tandläkartidningen om antibiotikaprofylax i tandvården

Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp, Läkemedelsverkets tillägg

Övriga riktlinjer

Behandlingsrekommendationer för antibiotikabehandling av odontogena infektioner

Antibiotika för systemiskt bruk

Antibiotika vid endodontiska infektioner

Tandvårdens läkemedel 2016 – 2017
Rekommendationer gällande antibiotikabehandling och antibiotikaprofylax, för stöd och hjälp i behandlingssituationer. Redaktörer: Lena Rignell och Susanne Mirshahi. Tryck Bording AB Borås 2014.

Fakta och statistik

Antibiotikastatistik, Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndighetens statistik angående förskrivning av antibiotika i tandvården

Socialstyrelsens statistikdatabas
Använd Socialstyrelsens statistikdatabas för att själv ta fram statistik över antibiotikaanvändning i landsting.

Hjälpmedel

Antibiotikasmart
Webbutbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar.

Skydda antibiotikan
Enkla tips för att motverka antibiotikaresistens

Hitta artiklar om antibiotika som har publicerats i Tandläkartidningen genom att söka på www.tandlakartidningen.se.