Nytt grepp för Odontologisk Riksstämma

På grund av covid-19 blev Riksstämman 2020 helt annorlunda med livesändningar, digitala föreläsningar och publikrekord.

Läs om förändringarna i intervjun med Hans Sansberg i Tandläkartidningens riksstämmebilaga från november 2020:

Hans Sandberg, ordförande i Riksstämmenämnden, berättar om årets Odontologiska Riksstämma. Vad har ni förändrat?
– Årets Riksstämma inleddes som vanligt med ett möte i slutet av januari med ämnes- och specialistföreningarna och vi i Riksstämmenämnden presenterade årets tema, ”Hållbar tandvård”. En månad senare kom coronautbrottet.
– Eftersom samarbetet med våra partners Föreningen Svensk Dentalhandel, (FSD) och Svenska Mässan baseras på ett fysiskt evenemang så planerade vi för det. Men i juni stod det klart att det inte skulle vara möjligt att arrangera en fysisk riksstämma i år. Men vi ville inte ”vika ned” oss utan istället genomföra en Riksstämma även detta tuffa historiska år. Riksstämmenämnden och projektledaren Susanne Nordén har sedan dess arbetat intensivt med att skapa en digital version.

FORMEN FÖR ÅRETS digitala riksstämma innebär att det blir direktsändningar på webben den 11 och 12 november med två livesända debatter: ”Tandvården i krisen” den 11 november och ”Tandvårdens kompetensförsörjning” den 12 november. I ett digitalt bibliotek ”Riksstämman Play” kommer allt material att finnas tillgängligt under ett år. Årets riksstämma innehåller också ett erbjudande till alla arbetsgivare inom privat och offentlig tandvårdsverksamhet: De har fått möjligheten att stödja Riksstämman i år med 100 kronor per medarbetare, som då får tillgång till allt material från årets riksstämma under ett helt år. I skrivande stund är cirka 9 000 sådana biljetter sålda, vilket är ett publikrekord.

Vem vänder sig årets Riksstämma till?

Hans Sandberg, ordförande i Riksstämmenämnden.

– Vi vänder oss till hela teamet. Tandvården blir inte bättre än vad teamet presterar. Det ska finnas adekvat kunskap för alla. Riksstämman ska vara kontaktytan, mötesplatsen, arbetsplatsträffen.

Hur kommer det sig att Riksstämman har överlevt så länge? Vad är det som ger framgången?
– När Svenska Tandläkare- Sällskapet (STS) bildades 1860 var syftet att sprida kunskap och utveckla tandläkarprofessionen. Sedan dess har den odontologiska kunskapen ökat och arbetssättet förändrats. Ett tydligt uttryck för detta var att riksstämman etablerades.
– Riksstämman är som ett odontologiskt smörgåsbord av ny kunskap och den årliga mötesplatsen för hela tandvården. Där träffar dentalföretagen sina kunder, kliniker träffar forskare, myndigheter träffar vårdteam, privatanställda träffar offentliganställda, och studenter träffar arbetsgivare.

Vad tror du om Riksstämman i framtiden?
– Även om jag tror på att det enda bestående är förändringar, så tror jag även på traditioners makt. Jag tror att Riksstämman kommer att fortsätta vara den årliga mötesplatsen för hela tandvården. Coronapandemin har på ett skoningslöst sätt avslöjat brister men också möjligheter.
– Årets riksstämma har tvingat oss till nya grepp som vi kan ta med oss till kommande riksstämmor. Förhoppningsvis då med början redan 2021 där temat redan är satt: ”Tillbaka till framtiden”.

Anmäl dig här och ta del av allt innehåll:
Riksstämman 2020