fbpx

Förbundsmötet 2019

Välkommen till Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte

Tid: Fredagen den 6 december kl.10.00 – ca 17.00

Plats: IVA Konferenscenter
Grev Turegatan 16, Stockholm

Handlingar inför mötet

Förbundsmöteshandlingar 2019
Stiftelser och kursnämnder – ekonomisk förvaltning 2018 för kännedom
Stadgar för Sveriges Tandläkarförbund
Tidsplan

Frågor?
Frågor om mötet kan ställas till Anna Ekmer på förbundets kansli,
telefon 08-666 15 07 eller anna.ekmer@tandlakarforbundet.se