fbpx
Skriften Tobaksprevention togs fram av Sveriges Tandläkarförbund 2008 som del i förbundets större kunskapsserie Kunskap & kvalitet. Sedan dess har Tobakspreventionsdelen reviderats 2012, 2018 och nu 2021 kommer den fjärde versionen. Skriften Tobaksprevention har denna gång uppdaterats i samarbete med Sveriges Tandhygienistförening, Svenska Tandsköterskeförbundet samt Tandvård mot Tobak. Tobaksprevention ingår i serien "Kunskap och kvalitet". Endast Tobaksprevention är publik. Hela Kunskap och kvalitet är enbart till för medlemmar och finns att rekvirera från kansliet@tandlakarforbundet.se
25 oktober 2021
PDF–5.3 MB