fbpx
Tandläkarsiffor är en grafisk statistiksammanställning av tandläkar-Sverige. Här finner du bland annat siffror på hur antalet tandläkare utvecklats i landet, hur köns- och åldersfördelning ser ut och hur många studenter som antas till tandläkarutbildningen.
05 april 2024
PDF–259.7 KB