Sveriges Tandläkarförbund har besvarat remissen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.
25 september 2017
PDF–465.1 KB