fbpx
Den del av Sveriges befolkning som är över 65 år ökar. Allt fler av dessa äldre fortsätter att bo hemma med eller utan dagligt stöd från andra. Samtidigt ökar antalet kvarvarande tänder i behov av underhåll hos äldre. Man kan inte undvika det naturliga åldrandet men det går att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar. En frisk och välfungerande mun är en förutsättning för att må bra. Smärta och infektioner i munnen är olidligt och kan skada den allmänna hälsan allvarligt. Här har vi sammanställt forskning och kunskap om äldres munhälsa och hälsa samt om vikten av daglig munvård och regelbundna besök hos tandvården.
26 januari 2017
PDF–908.2 KB