fbpx
Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar Läkemedelsverkets kompletterande yttrande över departementspromemorian Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 Ds 2018:27
21 februari 2019
PDF–185.5 KB