fbpx
Sveriges Tandläkarförbund genomförde under våren 2016 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som legitimerats under åren 2013-2015 med hjälp av Statisticon AB. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad de nylegitimerade tandläkarna anser om kvaliteten i sin utbildning. Undersökningen tar även upp frågor om hur de nyutbildade upplevt utbildningen inom ett antal olika områden som är centrala för yrket, hur goda förutsättningar tandläkarutbildningen har gett dem inför yrkeslivet samt hur de ser på tandläkaryrket. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan år 2001.
19 januari 2017
PDF–4.6 MB