fbpx
Sveriges Tandläkarförbund genomförde under hösten 2019 en enkätundersökning riktad mot tandläkare som legitimerats under åren 2016–2018. Undersökningen genomfördes med hjälp av Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator). Syftet med undersökningen var att ta reda på hur de nylegitimerade ser på sitt yrkesval, sin arbetssituation och sin grundutbildning. Undersökningen innehöll även frågor om de nylegitimerade tandläkarnas fortbildning, såväl när det gäller enstaka kurser som specialist- och forskarutbildning. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 2001. Inför 2019 års undersökning gjordes en större översyn av frågor och svarsalternativ, varför resultaten inte rakt av kan jämföras med tidigare undersökningar.
04 maj 2020
PDF–6.1 MB