Ta del av Sveriges Tandläkarförbunds remissvar; Remiss av SOU 2016:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.
11 juni 2019
PDF–188.0 KB