Var med om årets digitala Riksstämma!

Vi går igenom en svår tid, en tid som innebär en massa förändringar. Det gäller att, trots all otydlighet, försöka se vilka möjligheter som dessa förändringar kan ge. På grund av coronapandemin satsar vi i år på en digital Riksstämma.

Svenska Tandläkare-Sällskapets uppdrag är bland annat att sprida kunskap till tandvården, och det uppdraget tas på största allvar oavsett förutsättningar. Årets Riksstämma kommer därför att presenteras i ett digitalt format på temat Hållbar Tandvård. Coronapandemin har gett en ny innebörd till temat och har satt tillvaron på sin spets. Detta tar Riksstämmenämnden med sig i sitt fortsatta arbete med att arrangera den femtiosjätte Riksstämman.

Välkomna till den nya Riksstämman!

läs mer här

Läs också