Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa!

Idag går tandläkare, sjuksköterskor, tandhygienister, dietister och biståndsbedömare i ett gemensamt handlingsprogram ut och visar hur man vill och kan jobba för sköra, äldres munhälsa.

Läs mer om äldres munhälsa

Läs också