Tandläkarförbundet startar ny systematisk fortbildning

Hur kan du som tandläkare hålla dig uppdaterad inom alla odontologiska ämnen och på så sätt hålla dig på topp inom din profession? Händer det att du går kurser inom dina vanliga intresseområden och missar vissa andra ämnen helt? Eller är du ny som tandläkare och intresserad av att ta del av de senaste rönen från några av landets främsta tandläkare?

Svaret på frågorna är Tandläkarveckan. Den är Tandläkarförbundets nya systematiska fortbildning och kommer att genomföras under vecka 36 varje år. Konceptet innebär att du efter två Tandläkarveckor, totalt 10 kursdagar, har fått en heltäckande uppdatering i odontologi för tandläkare. Du kan börja det år du själv vill, men tanken är att du går två år i rad.

I september startar det allra första blocket odontologiska ämnen som ger hela 36 odontologiska poäng enligt Tandläkarförbundets poängsystem. Rubriken för 2017 års Tandläkarvecka är ”Nationella riktlinjer och evidens, idag, imorgon och i framtiden”. Tandläkarveckan är helt inriktad på odontologi för tandläkare till skillnad från det tidigare Kunskapsträdet som hade ett bredare kursinnehåll för hela tandvårdsteamet.

Hallå där Peter Troberg!

tandläkare och ledamot i Nordöstra kursnämnden samt en av idégivarna till Tandläkarveckan

Vilka tandläkare behöver Tandläkarveckan?
Alla! Tandläkarveckan är ju en systematisk fortbildning, en kunskapsuppdatering i alla våra viktigaste, odontologiska ämnen. Den passar därför bra för såväl den unge tandläkaren som snabbt vill få ett grepp om yrket, som för den erfarne tandläkaren som kanske mest gått utbildningar i sitt specialintresse. Och inte minst passar Tandläkarveckan specialisttandläkare – för att de ska kunna uppdatera sig i övriga odontologiska ämnen och bredda sitt nätverk.

Vad skiljer Tandläkarveckan från det tidigare konceptet för systematisk fortbildning, Kunskapsträdet?
Kunskapsträdet var genombrottet för den systematiska fortbildningen. Trädet blev med tiden lite spretigt och vi greppade över för mycket. Tandläkarveckan är mer fokuserad och renodlad och riktar sig enbart till tandläkare, vilket vi hoppas gör det lättare att lägga nivån rätt. Vi har också valt att koncentrera oss på de största odontologiska ämnena. Istället för 4 x 3 dagar under fyra terminer så koncentrerar vi oss till 2 x 5 dagar.

Vilken är den största poängen med Tandläkarveckan?
Att våra tandläkare på 2 x 5 dagar under två år, försäkrar sig om att de är uppdaterade inom hela vårt breda yrkesområde och att de kan arbeta i frontlinjen av vad det innebär att vara tandläkare idag.

Det kan vara svårt att stänga hela kliniken för att tandläkaren ska på kurs – hur har ni tänkt kring det?
Att delta i tandläkarveckan innebär förstås en stor satsning för kliniken. Men jämför man med vad det skulle krävas för att gå enstaka kurser i alla dessa ämnen, så är Tandläkarveckan en både tidseffektiv och ekonomiskt fördelaktig utbildning.

Anmälan till Tandläkarveckan

Läs också