Tandläkare-Sällskapet har utsett årets stipendiater

Svenska Tandläkare-Sällskapets pris ur Forssbergs Dentals Stipendiefond delas årligen ut i syfte att främja odontologisk forskning. I år går priset till docent Agneta Odén och professor Matts Anderson.

Motivering:

Docent Agneta Odén är både civilingenjör och tandläkare, hon disputerade 1975 för erhållande av teknologie doktorsgrad och valdes 1996 in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Genom sitt arbete kom hon att förena ingenjörsvetenskap med odontologi och kom därmed att utgöra en utomordentligt betydelsefull länk mellan de olika vetenskapsområdena. Professor Matts Andersson är tandläkaren, innovatören och forskaren som utvecklar metoder för att skapa reservdelar för kroppen som tänder, käkben, höfter och knän, samt metoder för att använda kunskap om geometrisäkring för tillämpning i rehabilitering av människokroppen. I förening kom Agneta och Matts att, med stor innovationskraft och pionjäranda, bidra till den material- och metodutveckling som utgjorde grunden för det odontologiska CAD/CAM-användande som idag representerar ett av de största paradigmskiftena i moden tandvård. De satte svensk dentalindustri på världskartan och visade långt före andra vilken potential det finns i interdisciplinärt samarbete och hur samverkan mellan akademi, industri och tandvården kan skapa mervärden för våra patienter.

Priset delas ut vid invigningen av Odontologiska riksstämman invigning, 15 nov kl 16.15 på Stockholmsmässan.

Läs också