Tandhälsoregistret föreslås utökas 2019 med uppgifter om barn, unga och asylsökande

– Det är en glädjande utveckling. Ett tandhälsoregister som även omfattar barn- och ungdomstandvården samt tandvård till asylsökande blir ett viktigt stöd i arbetet för en jämlik, säker och evidensbaserad tandvård, säger Hans Göransson, ordförande Sveriges Tandläkarförbund.

Socialstyrelsen har nu lämnat sin promemoria ”Tandvård till barn, unga och asylsökande i tandhälsoregistret – underlag för beslut om hur denna tandvård kan omfattas av tandhälsoregistret” till regeringen.

Socialstyrelsen föreslår att journaluppgifter samlas in via landstingen.

Läs också