Nyheter från FDI

Sveriges Tandläkarförbund är medlemmar i FDI, World Dental Federation, en världsomspännande organisation som representerar över en miljon tandläkare över hela världen.

Internationella Munhälsodagen 20 mars

Den 20 mars firar FDI World Oral Health Day. Dagen instiftades 2008 att firas den 12 september varje år men flyttades senare av FDI till den 20 mars för att inte sammanfalla med FDI’s årliga kongress Annual World Dental Congress. Sverige och flera länder i Europa valde att fortsätta att fira dagen i september då klimatet här ofta är bättre för utomhusevent i september än i mars månad. Nationella Munhälsodagen firas den andra lördagen i september i Sverige.

Antibiotikaresistens

WHO publicerar en lista över de antibiotikaresistenta bakterier som utgör det största hotet mot människors hälsa.

Skatt på socker

Från Mexico till Schweiz, flera länder överväger att införa skatt på socker.

Ny partner till FDI’s Vision 2020

3M blir ny partner till FDI och stödjer därmed FDI’s globala påverkansmål i sin Vision 2020.

WHO agerar för att begränsa noma i Afrika

Noma är en allvarlig sjukdom med snabbt sjukdomsförlopp som förstör munnen och ansiktet. Noma drabbar mest barn under sex års ålder som lider av näringsbrist och lever i extrem fattigdom.

Läs mer om FDI, World Dental Federation, här

Läs också