Seminarium om vikten av interdisciplinärt samarbete

Ju fler kockar, desto bättre soppa! Är namnet på en interaktiv debatt under Riksstämman där besökarna får delta med frågor. Moderator är Farid Akhlaghi, Paradontolog.

I dagens kurser inom tandvården läggs ofta fokus på avancerade tekniska metoder och behandlingar och inte sällan förbises de mer basala och grundläggande sjukdomsaspekterna. Dessutom blir befolkningen allt äldre och behovet att ta hänsyn till patients allmäntillstånd ökar i allt större utsträckning, vilket också innebär helt andra riskbedömningar vid odontologisk behandling.

Baserat på typiska kliniska situationer kommer kursledarna att debattera olika behandlingsmöjligheter och deras indikationer. Bland fallen som diskuteras tas aspekter upp som berör kariologiska, parodontola, endodontiska, protetiska, kirurgiska och medicinska frågeställningar.

Åhörarna får möjlighet att under förmiddagen med hjälp av mentometer delta i terapiplaneringen och svara på frågor. Dessutom ges möjlighet att skicka frågor till talarna och få svar i realtid. Ett väldigt uppskattat upplägg enligt vår erfarenhet från de senaste riksstämmorna.

Medverkande:
Claes Reit, Professor i endodonti
Peter Lingström, Professor i kariologi
Göran Kjeller, Docent i käkkirurgi
Bengt Hasseus, Docent i oral medicin
Brandon Washburn, Specialist i protetik

Fredag den 15 november på Riksstämman klockan 9.00-12.00
Arrangeras av: STS – Svenska Tandläkare-sällskapet

Läs mer

Läs också