Riksstämmans programinnehåll – Fredag 19 november

Programmet för årets mest efterlängtade evenemang är här! I år bjuder vi på ett fullspäckat program med spännande föreläsningar och intressanta samtalsdialoger som lämpar sig för hela teamet. Här har vi samlat samtliga föreläsningar som går under fredagen. Längst ner på sidan kan du klicka dig vidare till onsdagen och torsdagens program. Vi hoppas du hittar något som intresserar just dig. Vi ses på Stockholmsmässan den 17-19 november!

9.00-9.45 En lurendrejare som tandläkare – ett människoöde

Han var en mycket generös ”kung” i studentkretsar. Han lurade Riksbanken på stora belopp, sålde falska aktier, förfalskade betyg och fuskade under tandläkarutbildningen. Han blev dömd till fängelse och tvingades efter avsatt straff att avsluta sina tandläkarstudier. På 1950-talet öppnade han egen privatmottagning i Stockholm.
Moderator: Louise Ericson
Talare: Lars Frithiof

9.30-10.30 Lab Day: Keramer – möjligheter och utmaningar

Föreläsningen kommer att ge en övergripande bild av de vanligaste keramerna inom odontologin och de nya generationerna av Zirconia. Vilka är deras respektive materialegenskaper? Hur ska vi hantera olika keramer på det tandtekniska laboratoriet och på kliniken för 100% succés.
Moderatorer: Olle Sahlin och Johan Sjöholm
Talare:
Evaggelia Papia

9.00-10.00 Oral moral – tandläkaren mellan det sanna, det vackra och det goda

Bjørn Morten Hofmann betraktar tandläkaren och tandhälsovården utifrån. Han kommer att belysa hur yrket utvecklas i ett spännande spänningsfält mellan hälsa, estetik, butik och etik. Hofmann kommer också att diskutera utmaningar för att säkerställa jämlikhet och rättvisa i tandhälsovården som styrs av individuella behov och sociala skillnader.
Talare: Bjørn Morten Hofmann

9.00-10.30 När munnen löser gåtan – tandvårdens roll i kriminalutredningar

Tandvården har en viktig rättslig roll både vid brottsuppklaring och identifiering av avlidna, därmed ställs stora krav på tandvårdsteamet att känna till principer för journalföring, relevant lagstiftning och dess tillämpning. Vad bör man tänka på när man dokumenterar tandstatus eller skador och hur man ska göra.
Moderator: Urban Rådestad
Talare: Irena Dawidson och Anna Jinghede Sundwall

9.00-10.30 Tobak som trendar – nya produkter men samma gamla tobak

Hur tacklar vi tobak i tandvården 2021? Vi har samlat experter som berättar hur det ser ut i verkligheten och vad som möter våra patienter när tobaksindustrin får fritt spelrum. Hur påverkar det vårt arbete? Hur påverkar det tänderna?
Moderator: Karin Sjögren
Talare: Lena Sjöberg, Birgitta Enmark, Johanna Reuterving Smajic, Katarzyna Swigon, Inger Eriksson, Jan Michael Hirsch, Stella Airila Månsson, Miranda Nordström och Marita Fager

10.15-11.45 Svårigheter och integrationsproblem för tandläkare utbildade utanför EU

Vägen till utbildning och legitimering i Sverige medför svårigheter och integrationsproblem för tandläkare utbildade utanför EU. Det finns två vägar för att personer med tandläkarexamen utanför EU/EES ska kunna etablera sig som tandläkare på den svenska arbetsmarknaden. Den ena är en 1-årig utbildning med få platser och den andra är ett kunskapsprov med praktisk tjänstgöring. Seminariet behandlar de svårigheter och integrationsproblem som denna grupp ställs inför.
Moderator: Noor Malek
Talare: Salwa Karch och Ziad Wassouf

10.30-12.00 Forskning i fokus:
Hur bra är svensk medicinsk forskning eller: vad fan får vi för pengarna?

Stora ekonomiska resurser satsas, från såväl privata som statliga medel, på svensk forskning. I sin bok ”Kris i forskningsfrågan eller: vad fan får vi för pengarna?, problematiserar Hanne Kjöller tillståndet i den svenska forskningen. I detta symposium vill vi med utgångspunkt från hennes bok belysa följande frågeställningar: Forskningsslöseri/kunskapsluckor? Är forskningsfrågeställningarna till nytta för patienterna? Forskar man på rätt saker? Är resultaten tillförlitliga och av tillräckligt god kvalité? Skall forskningen vara helt fri, eller skall den styras av bidragsgivarna? Är de svenska universiteten för många och hur styrs de? Symposiet kommer att på ett lättfattligt sätt diskutera tillståndet i svensk forskning och vänder sig till alla med intresse för forskningsfrågor.
Moderator: John Bratel
Talare: Hanne Kjöller och Sofia Tranæus

10.30-12.00 Vävnadsbevarande estetik med modern ortodonti / Sverkerpriset

En viktig del av vår profession är att se patienternas olikheter, att varje individ är unik! Att kunna erbjuda en vävnadsvänlig behandling med modern och beprövad teknik. Vissa behöver rehabilitering medan andra behöver utrymme och hjälp med tillväxt. Viktigt att blicka framåt men även ibland blicka bakåt för att kunna ta lärdom av våra föregångare.
Moderator: Gunnar Håwi och Hans Nilson
Talare: Anahita Ehrenblad och Atoussa Wikström

Etikdagen: Civilkurage och visselblåsning inom tandvården

10.15-11.45 – DEL 1

13.15-14.45 – DEL 2

Visselblåsning har under senare år uppmärksammats mera, men hur relaterar det till tandvården? Vågar och kan vi säga till när vi ser fel? Hur uppmuntras och säkerställs att felbehandlingar och missförhållanden rapporteras? Etikkommitténs seminarium belyser, genom falldiskussioner och goda exempel, civilkurage och visselblåsning. Vi diskuterar även lagstiftning och regelverk på området.
Moderator: Gunnar Henning
Talare: Anna Cestar, Susanna Magnusson, Thomas Kvist, Hans Göransson, Henrik Toremalm, Johannes Hallbom och Anna Nordbeck

10.45-11.45 Kommunikation i teamet – Vi ska äta, ni ska laga

Kommunikation är sannolikt bland den svåraste utmaningen vi människor står inför. Vem är ansvarig och säger vi samma saker inom kliniken? Hur får vi till ett samarbete mellan medarbetarna som funkar i en smidig klinisk vardag? Föreläsningen tar upp fallgropar och framgångar hur vi kan lyckas med en bra kommunikation – tips och idéer direkt ur verktygslådan.
Talare: Karin Sjögren

10.45-11.45 Är vår parodontala stödbehandlingen hållbar?

Nationella riktlinjer för vuxentandvård betonar vikten av insatser för att stärka individens egenvård och tobaksavvänjning. Beteendeförändring är svårt, och tyvärr visar senare års forskning att tandsten på röntgen och karies blir allt vanligare. Vad gör vi egentligen under stödbehandlingen? Forskning visar också att tandhygienister vet vad de ska göra men gör det inte. Varför?
Talare: Ann-Marie Roos Jansåker och Kristina Edman

11.00-12.00 Lab-Day: Samarbetet mellan tandtekniker och tandläkare – från preparation till fältspat

Tandtekniker Anette Tunhall och tandläkare Mandana Hadjikhani ger en guidad tur på vägen fram till ett lyckat resultat med fältspatfasader och kronor. Ett långt samarbete som gett många lyckade leenden och några sura lärdomar. Vi delger er vad som krävs av både tandläkare och tandtekniker.
Moderatorer: Olle Sahlin och Johan Sjöholm
Talare: Anette Tunhall och Mandana Hadjikani

13.00-13.45 Lab-Day: MDR – Whats in it for me?

I maj 2021 implementerades det nya medicintekniska regelverket (MDR). Detta är viktigt för oss inom tandvården som till stor del arbetar med medicintekniska produkter. Vad innebär MDR, vilka är skillnaderna från det gamla direktivet, vilka krav skall vi ställa och vilka ställs på oss och hur påverkar MDR vår vardag?
Moderatorer: Ulf Örtengren
Talare: Arne Hensten

13.15-14.45 När bästa tillgängliga kunskap får styra – nya nationella riktlinjer för tandvård

Under hösten 2021 publiceras en remissversion av de nya nationella riktlinjerna för tandvård. Seminariet ger en översikt av de nya rekommendationerna och indikatorerna, hur riktlinjerna kan implementeras och vilken roll de har i kunskapsstyrningen.
Moderator: Sofia Orrskog
Talare: Sven Bågesund, Göran Dahllöf, Ola Norderyd, Katri Ståhlnacke, Katharina Wretlind, Hans Östholm, Thomas Malm och Markus Höglund

13.15-14.45 Behandling med botulinumtoxin mot orofacial smärta

Detta symposium beskriver kunskapsläge och rekommendationer gällande behandling med Botox mot orofacial smärta. Farmakologiska, medicinska, odontologiska och rättsliga perspektiv belyses och diskuteras.
Moderator: Erik Lindfors
Talare: Anders Alexandersson, Astrid Ecorcheville, Malin Ernberg ochSven Jackman

13.15-14.45 Hypnos – en effektiv metod inom klinisk behandling

Obehagskänslor och spänningar inför och under tandbehandling är vanliga. Det finns effektiva strategier för att väcka positiva känslor. Hypnos är den snabbaste avslappningsmetoden. Den har en lång tradition och står nu på fast vetenskaplig grund. Både induktion och kliniska användningsområden kommer att demonstreras.
Talare: Markus Erosson och Nils Norrsell

14.00-15.30 Lab-Day: Det digitala samspelet – att utvecklas eller avvecklas!

Att arbeta med digital teknik betyder inte att vi förlorar våra konstnärliga färdigheter, vi behöver bara ”lära om” vad vi vet och lära oss hur vi behärskar ny teknik och teknologi. Föreläsningen ger dig en inblick i hur du kombinerar konstnärligt hantverk med digitala verktyg på det mest effektiva sättet.
Moderator: Johan Sjöholm
Talare:
Przemek Seweryniak

  

Läs mer om Riksstämman här!

Läs också