Riksstämman Play fyller behovet av en gemensam utbildningsplattform

Hos Folktandvården Heby i Uppsala har man under våren startat i gång ett kariesprojekt. Vi har intervjuat Marie Eriksson, verksamhetschef inom Folktandvården Heby som berättar om projektet och hur de har använt Riksstämman Play som en gemensam kompetensplattform där man på ett kreativt sätt har använt föreläsningar som utbildnings- och diskussionsunderlag i arbetsgruppen.

Tandläkare Paula Schönning, tandhygienist Karin Andersson och tandsköterska Lena Holmberg deltar i kariesprojektet.

Kan ni berätta mer om ert kariesprojekt?

Vi såg att kariesförekomsten i Heby ökade snabbt hos en del i de yngre åldrarna; 3–6 år. Det förekom att en del barn knappt hann bli färdigbehandlade innan ny karies diagnostiserades. Vi såg behov av en arbetsmetod och kunskapsplattform som gagnade alla inblandade; barnet, vårdnadshavarna och oss som vårdgivare. Med hjälp av Folktandvårdens avdelning Hälsa, kvalité och utveckling, utformades ett projekt utifrån vår grundtanke.

Kariesprojektet går ut på att utbilda vårdnadshavarna genom motiverande hälsosamtal kring karies och faktorer som påverkar munhälsan. Tre samtal bokas in under en 18-månadersperiod för att belysa kostens påverkan, tandborstning och vikten av fluor samt kunna ge tips och råd för vardagliga situationer eller utmaningar. Vår tandsköterska leder samtalen med vårdnadshavarna om orsaken till karies, strävan efter ett ändrat beteende och hur man kan få stopp på kariesutvecklingen.

Vi har sett ett behov av en gemensam kompetensplattform och fann ett passande utbud i Riksstämmans play!

På vilket sätt har ni använt Riksstämman Play?

I samband med uppstart av vårt kariesprojekt har vi sett ett behov av en gemensam kompetensplattform i arbetslaget och fann ett passande utbud i Riksstämmans play. På vår klinik har vi valt att nyttja utbudet både individuellt och för hela arbetsgruppen. Vi har använt föreläsningen Investera rätt – behandla primära bett för hela vår arbetsgrupp, med en efterföljande utbildning och gruppdiskussion via Folktandvården Uppsalas övertandläkare i Pedodonti Roxana Sarmadi, kopplat till vårt kariesprojekt för barn 3–6 år.

Hur fick ni idén om att använda Riksstämman Play?

Vår tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm gav alla medarbetare på Folktandvården i Region Uppsala möjligheten till kompetensutveckling genom att anmäla hela arbetslaget till Riksstämman Play. Det medförde att alla medarbetare får ta del av hela utbudet via Riksstämman Play. Speciellt angeläget blev det nu i pandemitider då övriga externa kursutbudet varit begränsat, på så sätt har Riksstämman Play varit uppskattat av oss.

Vad blir nästa steg?

Det är upp till varje medarbetare att nyttja kursutbudet.  För oss som är en mindre klinik med få medarbetare som kan delta på den fysiska Riksstämman så är den här möjligheten ett utmärkt sätt att ändå få ta del av intressanta föreläsningar. Vi hoppas att det även vid fysiska Riksstämmor, ges möjlighet att ta del av föreläsningarna under efterföljande år.

Har ni några tips, tankar och idéer på hur man kan använda Riksstämman Play tillsammans med sina kollegor som ni vill dela med er av till andra kliniker?

Varje medarbetare kan delge sina kollegor på kliniken med en recension efter varje föreläsning (muntligt på en arbetsplatsträff eller skriftligen). Dels som inspiration för kollegorna och dels för att det kan bidra till en bra gruppdiskussion eller eftertanke kring utveckling av arbetssätt inom specifika område på kliniken.