Vi går live den 11-12 november!

2020 blir ett år som går till historien. Ett år som skakat om rejält och vänt upp och ner på vår tillvaro.

Verktyg_för_tandläkare

Att årets riksstämma skulle bli av var länge oklart och under våren fördes diskussioner inom Svenska Tandläkare-Sällskapet. Vårt uppdrag har sedan starten år 1860 varit att sprida aktuell kunskap och forskning till tandvården. I år känns det extra viktigt att fullfölja vårt uppdrag och därför har vi beslutat om att Riksstämman blir av, men på ett lite annorlunda sätt.

Vi går live och sänder årets Riksstämma digitalt

Riksstämmenämnden presenterar i år en digital Riksstämma med en rad intressanta föreläsningar anpassade till det digitala formatet. I år är temat hållbar tandvård och varje föreläsning riktar sig till hela tandvårdsteamet. Allt material samlas i ett bibliotek som blir tillgängligt för samtliga deltagare under ett helt år. Där kan du även ta del av den forskning som pågår genom abstracts som finns att tillgå. Det gör det möjligt för dig som deltagare att ta del av kunskapen i den takt och vid den tidpunkt som passar just dig, helt utan tidspress. Vi går live den 11–12 november, därefter har du tillgång till Riksstämman Play i ett helt år.

Missa inte våra paneldebatter

  • Tandvården i krisen
    Huvudfokus på denna paneldebatt är vad vi lärt oss i pågående kris och vad kan vi ta med oss i framtiden.
    Deltagande är: Olivia Wigzell, Eva Ljung, Chaim Zlotnik, Anders Jonsson och Bodil Lund.
  • Tandvårdens kompetensförsörjning
    Huvudfokus på denna paneldebatt är kompetensbristen på lärosätena, glesbygdsproblematiken och fortbildning,
    Deltagande är: Ann-Marie Wennberg Larkö, Gunilla Klingberg, Chaim Zlotnik Per Bratt och Martin Färnsten.

Få tillgång till kunskap i ett helt år

Årets upplägg har anpassats till de tuffa utmaningar som Coronapandemin har orsakat oss alla. I ett läge med en ansträngd ekonomi och ett ”vårdberg” att ta sig an kan det vara svårt att prioritera kunskap. Vår förhoppning är att kunna sprida aktuell kunskap till så många som möjligt inom Tandvårdssverige. För endast 100 kronor får du tillgång till årets digitala riksstämma under ett helt år. Pausa, spela tillbaka eller se det igen. På Riksstämman Play kan du ta del av allt material när det passar dig.

Odontologisk Riksstämma anordnas av Svenska Tandläkare-Sällskapet.
Svenska Tandläkare-Sällskapet