Det här händer på Riksstämman i år!

I november är det dags för 56:e upplagan av Odontologisk Riksstämma.

Coronapandemin har gett oss alla en rejäl utmaning att tänka nytt för att kunna fortsätta våra uppdrag inom såväl tandvården som i resten av Sverige och världen. Svenska Tandläkare-Sällskapets uppdrag har sedan starten 1860 varit att sprida aktuell kunskap och forskning till tandvården. Det kommer vi att göra även i år, men på ett lite annorlunda sätt.

Årets tema Hållbarhet i ett vidare begrepp, visar sig vara högaktuellt. Hur kan vi jobba hållbart för att säkra god patienthälsa, god arbetsmiljö, ekonomisk hållbarhet och inte minst miljö- och klimatneutralt? Vi kommer att lyfta den aktuella frågan om kompetensförsörjning, alltifrån tandläkarutbildningarna till mottagningar på landsbygden utan tandläkare. Vi vill åstadkomma en dialog mellan politiker/myndigheter och tandvårdens olika företrädare. Vi är i grunden en stolt framgångsbransch, men vi har många utmaningar! Att även krishantering och krisberedskap faller inom begreppet hållbarhet är väl egentligen ingen nyhet, men det har i högsta grad aktualiserats i år. Vilka erfarenheter har vi gjort och hur jobbar vi vidare för att bli ännu bättre? Även här bjuder vi in politiker och tandvårdens företrädare till en debatt där vi blickar framåt.

Vi hälsar stolt välkommen till årets viktigaste evenemang som främjar kunskapsspridning och odontologisk forskning. Budskap och innehåll håller samma höga kvalitet, det är bara formen som skiftar. Vi vet ju att hösten kan bli fulltecknad på kliniken, men vill ändå flagga för vikten av kunskapsdelning och uppdatering. I år bjuder vi därför in till en digitalt Riksstämma, med ett kondenserat program, så att alla ska hinna få in det i schemat.

Mer information om program och hur du anmäler dig kommer efter sommaren.

Odontologisk Riksstämma anordnas av Svenska Tandläkare-Sällskapet.
Svenska Tandläkare-Sällskapet