Det här händer på Riksstämman i år!

Den 13-15 november är det dags för 55:e upplagan av Odontologisk Riksstämma på Stockholmsmässan. Årets viktiga evenemang som främjar kunskapsspridning och odontologisk forskning.

Foto: Emmy Jonsson

HUR SKA MAN KUNNA hålla sig uppdaterad och orienterad bland allt det nya som händer inom tandvården? Riksstämman är samlingsplatsen för allt som är på gång, där alla inom tandvården ska kunna känna att bitarna faller på plats.

Mycket är på gång i tandvårdssverige; utredningen om jämlik tandhälsa, arbetet med nationella riktlinjer, vägar för kunskapsstyrning, kompetensförsörjning i Sverige och Barnkonventionen som blir lag samt projekt mellan Vetenskap och Klinik. En prisjämförelsesite är i antågande, vi har en ny tandhygienistutbildning och inte minst nya metoder, material och utrustningar som kliver in på marknaden.

Temat för årets Riksstämma är ”Verksamhetsutveckling” där samverkan och hälsa är två viktiga ledord. Läs mer om programmet och alla spännande talare som medverkar i år!

För att bidra till samverkan blir det seminarier där vi sammanför myndigheter, organisationer, kliniker, specialister och forskare. Exempel på detta är ett block om diabetes den 14 november som också är Världsdiabetesdagen. Ett annat samverkansblock kommer att ha karies som tema, eftersom denna sjukdom har ökat markant.

På området hälsa har vi engagerat flera framstående föreläsare, Leila Söderholm, som 2017 blev Årets hälsoinspiratör och 2018 nominerades till Årets talare, och Anders Hansen, författare till boken ”Hjärnstark – hur motion och träning stärker din hjärna”.

Ari Riabacke kommer under invigningen den 13 november att tala om verksamhetsutveckling utifrån ett ledarskapsperspektiv, från beslutsfattande till genomförande av förändring – hur får vi grupper och team att prestera bättre?

Centralt placerat på mässgolvet kommer upplevelseytan Future Lab – Health att finnas. Förra årets upplevelseyta Future Lab blev en succé och i år skapar vi ett liknande upplägg med nytt innehåll och med fokus på hälsa och verksamhetsutveckling: Hur utvecklar jag mig själv, teamet och kliniken för vårt eget och våra patienters bästa? Alla besökare är välkomna dit, såväl de som deltar i det vetenskapliga programmet som de som valt att enbart besöka Swedental i mässhallen.

I årets program finns föreläsningar med kliniskt innehåll, patientfall och annat som är viktigt för verksamheten i våra mottagningar. I år välkomnar vi Folktandvården Stockholm och Folktandvården Västmanland som valt att lägga en del av sina medarbetares fortbildning på Riksstämman.

Vi vågar stolt säga att detta är årets viktigaste evenemang som främjar kunskapsspridning och odontologisk forskning inom tandvårdssverige. Håll dig uppdaterad i utvecklingen inom tandvården – träffa oss på ”Riksstämman som får bitarna på plats”!

Läs Hans Sandbergs krönika, Riksstämmenämndens ordförande, som skriver om konsten att hålla sig uppdaterad genom Riksstämman, i Tandläkartidningen nr 5:
Svensk tandvårds största evenemang

Odontologisk Riksstämma anordnas av Svenska Tandläkare-Sällskapet.
Svenska Tandläkare-Sällskapet