Priser Odontologisk Riksstämma 2023

Deltagaravgifter enskilda biljetter

Priserna är exkl. moms, lunch ingår ej.

Kategori 1 dag 2 dagar 3 dagar
Tandläkare, medlem 4 500 5 500 6 500
Tandläkare, ej medlem 6 200 8 200 9 700
TSK, THYG, TTEKN, Övriga 6 200 8 200 9 700
Student medlem 100 200 300
Student ej medlem 500 1 000 1 500
Tandläkare pensionär, medlem 2 000 2 500 3 000
Tandläkare pensionär, ej medlem 3 000 4 000 5 000

Vid ändringar av faktura tas en administrativ avgift på 95kr ut.

Deltagaravgifter grupprabatter
Köp av 10 biljetter = 10% rabatt
Köp av 50 biljetter = 20% rabatt

Vid köp av fler än 50 biljetter är särskilda överenskommelser möjliga. Kontakta oss Riksstämman för att höra mer!

Olika rabattsatser kan ej kombineras

Registrera dig här

Mässans öppettider:
onsdag 9-17
torsdag 9-17
fredag 9-16