Ny ordförande till Riksstämmenämnden

Vid årsskiftet tillträdde Maria von Beetzen som Riksstämmenämndens nya ordförande och efterträder därmed Hans Sandberg. I en kort intervju berättar Maria om hennes vision som Riksstämmenämndens ordförande och om inriktningen på årets Riksstämma.

Hur ser du på din roll i Riksstämmenämnden?

Riksstämman är unik som mötesplats och inspirationskälla för hela tandvårdsbranschen. Det vetenskapliga programmet erbjuder vetenskapligt underbyggd kunskap som är relevant för tandvården. Du kan lita på Riksstämman och vad den förmedlar! Min roll är att se till att detta forum fortsätter att utvecklas i positiv riktning och att vi kan möta en större publik över hela landet.

Vad har du för vision som ny ordförande?

Att Riksstämman skall vara en spridare av vetenskapligt förankrad kunskap för hela tandvårdsteamet. Att stämman också skall vara en smältdegel för framåtsyftande diskussion och debatt i viktiga ämnen. Att Riksstämman skall inspirera till odontologisk forskning. Att vi skall nå ut till tandvården i alla dess organisationsformer och ut över hela landet. Att vi når såväl tandläkarna ute på kliniken som beslutsfattare och opinionsbildare.

Berätta om inriktningen på årets Riksstämma

Riksstämman i år går av stapeln i Göteborg vid Svenska Mässan. Fokus ligger på hög kvalitet och relevans i det vetenskapliga programmet. Vi lyfter fram klinisk kunskap men också intressanta utvecklingslinjer. Vi kommer att debattera och diskutera svåra områden inom tandvård och odontologi. Vi sätter odontologisk forskningen i fokus.

Blir det några nya uppslag?

Det blir en pampig invigning med överraskningar  och en ny arena för musik och mingel. Vi kommer att skapa en särskild mötesplats runt forskningsaktiviteter.  Riksstämman är mötesplatsen som tar sig an vår tids utmaningar!

OM MARIA:
Namn: Maria von Beetzen
Bor: Strängnäs
Aktuell: Riksstämmenämndens nya ordförande
Yrke: Specialisttandläkare och VD vid Mariakliniken i Strängnäs och Offerdals tandvård i Änge
Utbildning: Tandläkarexamen vid Karolinska institutet 1980, specialist i oral protetik 1994 och licentiatexamen 1997