Forskning i fokus på Riksstämman 2021

Nu är det dags att bredda forskningsperspektivet och fästa blicken på det som väntar bakom hörnet. På årets Riksstämma kommer Svenska Tandläkare-Sällskapet att presentera aktuell och framtida forskning inom områdena etik, klinisk forskning och artificiell intelligens.

Etik

Stora ekonomiska resurser satsas, från såväl privata som statliga medel, på svensk forskning. I ett internationellt perspektiv, så ger Sverige förhållandevis stora resurser till sin forskning. Frågan är dock om resultat och kvalité är i paritet med den ekonomiska satsningen? Hur väl står sig den svenska forskningen i ett internationellt perspektiv? Vilken forskning får vi för pengarna och till vilken nytta? Kris i forskningsfrågan eller: vad fan får vi för pengarna? I sin bok problematiserar Hanne Kjöller tillståndet i den svenska forskningen. Medverkar gör Hanne Kjöller, journalist, sjuksköterska och krönikör i DN och SvD och Sofia Tranaeus, tandläkare, Professor och avdelningschef på SBU.

Klinisk forskning

Tidigare har Tandläkar-sällskapets forskningskonferenser kartlagt villkoren för odontologisk forskning, finansiärerna och forskningsresurserna till tandvården med fokus på unga forskare och kliniken i allmäntandvården. Nu går vi vidare med vilka är kunskapsluckorna i tandvården, vilka kvarstår och vad behöver beforskas? Vad säger SBUs kartläggning av tandvården och Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer, vad betyder det i praktiken? Vilken samlad kunskap kan vi luta oss mot i tandvården, var finns kunskapsluckorna?

Artificiell intelligens

Kommer roboten kunna ersätta tandläkaren? En spaning in i den odontologiska framtiden! Kommer tandvårdspersonalens roll att förändras i framtiden mot bakgrund av AI? Vem leder utvecklingen för närvarande? Var befinner sig odontologin i dagsläget, vad behövs i framtiden och vad är på gång inom odontologin på kort och på längre sikt?