Programmet för årets Riksstämma är här!

Välkommen till årets digitala Riksstämma! Vi har ett fullspäckat program framför oss med spännande föreläsningar och intressanta samtalsdialoger. Anmälan öppnar den 2 november!

Onsdagen den 11 november  

LIVE 9.45-10.00 Morgonsoffan – försnack inför dagens program

Hans Sandberg, Andreas Cederlund och Pernilla Larsson Gran reflekterar kring dagens program.

Invigning med prisutdelning

Med Per Vult von Steyern och Agneta Marcusson, Svenska Tandläkare-Sällskapet.

Kris, samarbete och stolthet!         

Under pandemiutbrottet har vi ställts inför helt nya utmaningar, det gäller både individen, teamet och ledaren. Vad händer med oss som människor och som organisationer när vi arbetar och leder i motvind? Hur kan jag engagera och motivera permitterade medarbetare när varselhotet ligger i luften?

Medverkande: Lottie Knutson, kris- och kommunikationsexpert och Maria von Beetzen, ledamot i Svenska Tandläkare-Sällskapet

PS, Glöm inte seniorerna!

Hur kan 70+-patienterna känna sig trygga med att komma tillbaka till tandvården? Har Corona-pandemin byggt upp ”vårdberg”? Hur kan vi prioritera för att undvika undanträngningseffekter?

Medverkande: Gunnar Henning, Centrum för äldretandvård, VGR, Pia Skott, Akademiskt centrum för äldretandvård, Stockholm och Linnea Ryman, Kunskapscentrum för äldres munhälsa, Örebro
Moderator: Markus Höglund, Kunskapsnavet för äldres munhälsa, Östergötland.

Covid-19 – hur kan vi vara mer förberedda nästa gång?

Nästa pandemi är en tidsfråga. Vad har tandvården lärt av Covid-19, hur kan vi vara bättre förberedda nästa gång? Aspekter på kvalitetsarbete, beredskap, strategi inför allvarliga driftstörningar, och betydelsen av aerosol kommer att tas upp. Vem bestämmer över tandvårdens hygienarbete och vilken roll har våra olika myndigheter?

Medverkande: Bodil Lund, professor, Peter Lundholm, leg tandläkare och sakkunnig Socialstyrelsen, Mikael Zimmerman, docent.

Från troll till välfärd – etik till salu?

”För den som har god kännedom om förmånens uppbyggnad och regelverk bedöms det vara relativt enkelt att begå brott mot det statliga tandvårdsstödet” – Ett seminarium om vårt ansvar för välfärd utifrån ”Trollet”, en myndighetsinsats mot organiserad brottslighet inom det statliga tandvårdsstödet.

Medverkande: Lars Sjödin, Försäkringskassan, Johan Blomgren, Inspektionen för vård och omsorg, Karl Torring, verksamhetschef, Svenska Röda Korsets Behandlingscenter i Stockholm

Moderator: Gunnar Henning, ordförande Etikkommittén

Snart släpps nya nationella riktlinjer för tandvård

Under 2021 publiceras Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård i en remissversion. Föreläsarna presenterar syftet med riktlinjerna, hur de tas fram, hur de kan användas och vilka nya områden och grupper som ingår.

Medverkande: Göran Dahllöf, professor, Hans Östholm, bitr registerhållare, Katharina Wretlind, folkhälsostrateg, Katri Ståhlnacke, leg tandhygienist, Sven Bågesund, leg tandläkare

Moderator: Sofia Orrskog, utredare Socialstyrelsen

LIVESÄND DEBATT 13.30-14.30 Tandvården i krisen – paneldebatt

Hur har tandvården och patienterna hanterat och klarat covid-19-pandemin? Vilken beredskap bör tandvården ha? Vad har vi lärt oss och hur går vi vidare?

Medverkande: Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Anders Jonsson, kvalitetschef Praktikertjänst AB, Eva Ljung, VD för Folktandvården Stockholms län AB, Bodil Lund, ordförande i Tandvårds-Strama, Karin Fälldin, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämndens tandvårdsberedning
Chaim Zlotnik, ordförande Sveriges Tandläkarförbund

Moderatorer: Pernilla Larsson Gran, specialisttandläkare och forskningschef och Andreas Cederlund, specialisttandläkare och områdeschef, Folktandvården Stockholm

Att skapa en sund arbetsbelastning

För att skapa en god arbetsmiljö inom tandvården, med rimlig arbetsbelastning, behöver arbetsgivare och medarbetare samverka. Arbetsmiljöarbetet bör bedrivas systematiskt, planerat och långsiktigt.

Medverkande: Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare vid arbets- och miljömedicin, universitetssjukhuset i Linköping, adjungerad universitetslektor vid Linköpings Universitet

Klimatets förändring; vilka effekter förväntas och hur kan vi anpassa oss?

Seminariet belyser Sveriges klimat förr, nu och i olika framtidscenarior. Vilka förändringar ser vi i Sverige och hur kan vi bäst klimatanpassa oss?

Medverkande: Michaela Borg, SMHI:s grupp för klimatanpassningsfrågor

Tackla tobak i tandvården

Tobaksfrågan är ständigt aktuell. Hur tacklar vi tobak i tandvården? Hur kan vi skydda våra barn och ungdomar?

Medverkande: Gabriella Beckvid Henriksson och Sofia Orrskog, utredare Socialstyrelsen, Katarzyna Swigon, ledamot i Sveriges Tandhygienistförenings Stockholmsavdelning, Chaim Zlotnik, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund, Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening, Marie Udén, förbundsordförande Svenska Tandsköterskeförbundet, Johanna Reuterving Smajic och Birgitta Enmark, båda medlemmar i Tandvård mot Tobak.
Moderator: Lena Sjöberg, ordförande Tandvård mot Tobak

Torsdagen den 12 november

LIVE 9.45-10.00 Morgonsoffan – försnack inför dagens program

Hans Sandberg, Nicole Winitsky och Björn Klinge reflekterar inför dagens program.

Den perfekta fyllningen – 9 kliniska tips för succé

Tre forskare från NIOM, Nordisk institutt for odontologiske materialer, med lång klinisk erfarenhet ger dig sina tre viktigaste råd för att uppnå god och långvarig kvalitet på dina lagningar.

Medverkande: Frode Staxrud, specialisttandläkare i kariologi, Håkon Valen, senior scientist och Simen E. Kopperud, senior scientist
Moderator: professor Jon E. Dahl

Rutiner och kirurgiska koncept för implantat – ett långsiktigt tankesätt

I seminariet får du ta del av prekirurgiska rutiner, mjukvävnadens betydelse kring implantat och hur den bör hanteras för att få ett lyckat resultat även på lång sikt.

Medverkande: Erik Lennartsson, tandläkare

Hjälp, min patient har ont! En snabbkurs i orofacial smärta/bettfysiologi

Föreläsningen riktar sig till hela tandvårdsteamet och belyser tandvårdens roll för patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörningar. Hur arbetar man strukturerat med orofacial smärta och käkfunktion på allmäntandvårdskliniken? Hur implementerar man ett nytt arbetssätt på kliniken?

Medverkande: Karolina Broberg, specialisttandläkare i bettfysiologi

Kariesbehandling – dags att tänka nytt!

Munhälsa och konsumtion av tandvård är ojämlikt fördelade i befolkningen. Seminariet presenterar kariesepidemiologisk bakgrundsfakta och tänkbara strategier, både ur ett folkhälso- och kliniskt hållbarhetsperspektiv.

Medverkande: Ola Fernberg, tandvårdsdirektör, styrelseledamot SSOF, Lars Gahnberg, professor, registerhållare SKaPa, Erik Kollinius, ST tandläkare OFM, Karin Sunnegårdh-Grönberg, tandvårdsstrateg, ordf NAG karies

Hur snett ska det vara?

Seminariet tar upp de utmaningar vi står inför vid bettutvecklingskontroller, konsultationer och behandling av barn och ungdomar. Trots att vi lägger stora resurser på detta kan inte alla patienter få ortodontisk behandling, men vilka ska prioriteras vid konsultationerna?

Medverkande: Niels Ganzer, specialisttandläkare i ortodonti, odont dr

Ny klassificering för parodontit

För att vi alla ska kunna implementera den nya parodontala klassificeringen ges en nyskapande visuell föreläsning som kan underlätta förståelsen av den.

Medverkande: Aleksandar Milosavljevic, ST-tandläkare i parodontologi

Bäst före?

Hur lång hållbarhet har kunskap? Att hålla sin utbildning relevant och uppdaterad bör ses som ett livslångt åtagande. Vilka krav på vidareutbildning bör vi ställa på varandra för att säkerställa en tandvård i världsklass?

Medverkande: Tandläkarförbundets styrelseledamöter Per Vult von Steyern, Patrik Andrén och Chaim Zlotnik
Moderator: Jenny Måhlgren, kanslichef Tandläkarförbundet

Kopplingen allmänsjukdomar – parodontit och lite annat

Hur skall vi i tandvården bemöta en patient med parodontit som också är orolig för sitt hjärta? I denna digitala föreläsning redovisas det vi vet om sambanden mellan olika allmänsjukdomar och parodontit och en del annat.

Medverkande: Björn Klinge, senior professor i parodontologi och vetenskapsredaktör på Tandläkartidningen

Investera rätt – behandla primära bett!

Hur ger vi förskolebarn med karies ett hållbart och tryggt omhändertagande? När ska vi extrahera? När ska vi restaurera och med vilka material? När ska vi avvakta?

Medverkande: Agneta Robertsson, professor i pedodonti, Ulf Örtengren, docent vid avd för kariologi i Göteborg, Caroline Hafström, specialisttandläkare i pedodonti

LIVESÄND DEBATT 13.30-14.30 Tandvårdens kompetensförsörjning – en paneldebatt

Hur ser nuläget ut för kompetensutveckling i tandvården? Hur behöver tandvården utvecklas för att möta behoven och vilka kompetenser behövs? Hur gör man för att finna, vinna och behålla medarbetare?

Medverkande: Gunilla Svantorp, Utbildningsutskottets ordförande, Martin Färnsten, huvudsekreterare i utredningen Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa, Chaim Zlotnik, ordförande Sveriges Tandläkarförbund, Per Bratt, Folktandvården Region Jämtland Härjedalen, Gunilla Klingberg, dekan odontologiska fakulteten Malmö universitet, Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande nationella vårdkompetensrådet.

Moderatorer: Nicole Winitsky, specialisttandläkare i oral protetik, Björn Klinge, senior professor i parodontologi

Hållbara keramer; nya kliniska möjligheter

Zirkoniumdioxid har använts inom tandvården sedan i mitten av 1990-talet, men först nu har indikationerna breddats till att omfatta en mängd nya användningsområden. Vilka möjligheter och begränsningar finns det?

Medverkande: Per Vult von Steyern, professor/övertandläkare

Munhälsa och tandvård för placerade barn

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av hur regioner, tandvårdskliniker och kommuner arbetar med placerade barns munhälsa och tandvård, samt analyserat deras munhälsa och tandvårdskontakt i jämförelse med barn som inte är placerade. I seminariet presenteras resultaten från undersökningen.

Medverkande: Kristin Larsson, utredare, Alfheidur Astvaldsdottir, odontologiskt sakkunnig, Eva Agåker, utredare, samtliga på Socialstyrelsen

Hållbar endodonti – gör rätt från början

För att den rotbehandlade tanden ska hålla så länge som möjligt bör man göra rätt från början. Vilka faktorer är viktiga för att en endodontisk behandling ska lyckas?

Medverkande: specialisttandläkarna i endodonti Victoria Dawson, Niklas Tibbelin, och Amir Sayrafi

Att studera och sedan jobba i glesbygd

Varför ska du lämna storstaden och börja arbeta i glesbygd? Här får du svaren baserat på vårdpanorama, utvecklingsmöjligheter, relation till patienter, befolkning och medarbetare.

Medverkande: Tandläkarna Per Tronders, Tandhälsan Nälden och Per Bratt, Folktandvården Region Jämtland Härjedalen och Elias Naia Mansury, ordförande i Studerandeföreningen

Läs också