Ny webbplats om vem som får göra vad

Socialstyrelsen har en ny webbplats med information om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården.

Här beskrivs några av de arbetsuppgifter som det ofta uppstår frågor om när det gäller ansvarsfördelning. På webbplatsen finns också information om legitimationsyrken, särskilt förordnande och annat som berör hälso- och sjukvårdspersonal och information om hur hälso- och sjukvården styrs och var ansvar för olika uppgifter ligger. Vi hoppas att informationen är av intresse och användbar för er medlemmar.

Till webbplatsen ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?” 

Läs också