Ny specialistutbildning för tandsköterskor arrangeras i höst av Sveriges Tandläkarförbund

Snart kommer en ny specialistutbildningen i protetik för tandsköterskor. Anmälan öppnar den 15 mars och utbildningen inleds i september. Maud Hultin och Johan Segerström i Nordöstra kursnämnden har tillsammans med Tandsköterskeförbundet tagit fram utbildningen som väntas bli efterfrågad bland tandsköterskorna.

Varför kommer utbildningen just nu? Det finns för ortodontiassistenter och snart en utbildning för bettfys assistenter. Parodontologer har tandhygienister och käkkirurger har op assistenter. Protetik är en bred specialitet med avtagbar och fast protetik, implantatprotetik, estetisk-kosmetisk protetik med keramer, hantering av svårbehandlade patienter och materialkännedom till alla långa komplicerade behandlingar.

Framåtsträvande tandsköterskor som vill göra karriär har utöver ovanstående har bara en väg att gå och det är att bli administrativ  t ex arbetsledare.

Hur har ni sett att det finns behov/intresse? Intresset är mycket stort! Vi har fått ett stort gensvar!

Hur ser samarbetet med Tandsköterskeförbundet ut? Tandsköterskeförbundet har varit med i byggandet av utbildningen och är med samt har förtjänstfullt marknadsfört utbildningen.

Varför är Tandläkarförbundet ”inblandat” och hur ser konkurrensen ut för denna kurs?
Vi anser att behovet finns och vill hjälpa till att anordna ett viktigt kurskoncept. Främst är det annars landstingens/regionernas internutbildningar som står till buds.

Hur har ni tänkt kring ämnesinriktning, längd etc behöver man specialistutbildning för tandsköterskor i andra ämnen? Vi har utgått från flödet på en protetikklinik, men självklart har även en allmäntandvårdsklinik som vill utveckla och optimera sin protetiska vardag, mycket att hämta.

Kan den bli av på flera orter eller hur ser framtidsspaningen ut? Vi kommer att testa upplägget först i Uppsala och Stockholm. Ekonomin kan bli en svårighet då vi kanske konkurrerar med landstingen där de faktiska kostnaderna inte syns lika tydligt i kursavgifter.

Håll utkik på Tandläkarförbundets hemsida för mer information om kursplan och datum, bland de andra höstkurserna den 15 mars.

Läs också