Ny handbok om journalföring

Socialstyrelsen har tagit fram en handbok som ska vara till stöd för tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Handboken riktar sig i första hand till vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa föreskrifterna och de allmänna råden.

Ladda ner handboken från Socialstyrelsens webbplats

Läs också