Vårdagar i Lund

Boka kursen
Antal dagar 2 dagar Odontologiska poäng 9 Icke odontologiska poäng 3
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Estetik, livskvalitet och leendets betydelse 
Föreläsare: Pernilla Larsson Gran, övertandläkare, Linköping

Ett attraktivt leende är viktigt för självkänslan. Estetiken har blivit allt viktigare inom tandvården och ett förbättrat utseende är ett av de viktigaste skälen till att patienter söker protetisk vård. Både små och stora behandlingar påverkar patien-ten men ibland är det svårt att förstå och bemöta patientens önskemål. Pernilla forskar kring estetik och livskvalitet och kommer i sina föreläsningar, utifrån många egna kliniska fall, belysa estetisk tandvård på olika sätt samt tala om munnens betydelse för individens välbefinnande.


Protetik och Ortodonti 
Föreläsare: Thor Henrikson, docent och övertandläkare, Malmö samt Diana Girdo, övertandläkare, Malmö

Det finns flera kliniska situationer där en protetisk behandling inte kan lösa hela behandlingsmålet.Vi vill ge exempel på när man med ortodonti kan möjliggöra, underlätta och optimera en efterföljande protetisk behandling.

Exempel på kliniska situationer där ortodonti kan optimera den protetiska behand-lingen är: utrymmesbrist i vertikalled, abraderade bett, trångställning, glesställning, luckor på fel plats och/eller i fel storlek, extrema överbett-underbett, djupa bett. Vi kommer visa vad som är möjligt genom fallpresentationer och diskussioner tillsammans med åhörarna. Dessutom kommer vi att diskutera vikten av bra kom-munikation i det interdisciplinära samarbetet.


Äta för mycket, äta för lite, äta felaktigt – konsekvenser för munhälsan
Föreläsare:
Lena Karlsson, lektor, Stockholm

Hur kan vi bli bättre på sjukdomsbehandlande åtgärder hos de patienter som får karies, erosionsskador, fyllningar och protetisk vård? Hur fungerar mer nya behandlingsmetoder såsom ozon, probiotika och antibakteriella ämnen?

Att äta felaktigt kan leda till generella hälsoproblem samt påverka munhäl-san. Hur blev svensken världsmästare på att äta godis och hur påverkas munhälsan efter en fetmaoperation?

Men även din hälsosamma livsstil kan slita hårt på tänderna. Det är inte bara läsk, sura drycker och juice och som skadar emaljen. Detoxjuicer, frukt, sportdrycker och träning kan vara lika illa. Frätskador har blivit ett allt vanligare problem och utvecklingen går snabbt. Resultatet är slitna tänder, ilningar och värk.


Hur såg framtiden ut förut? 
Föreläsare: Anders Ekholm, Vice VD Institutet för Framtidsstudier, Stockholm

Hur såg framtiden ut förut? Och när var den som bäst? Anders Ekholm, vice VD för Institutet för framtidsstudier, blickar tillbaka på tidigare framtids-prognoser och hur de även påverkat hur utvecklingen blivit.Information
Middag torsdag ingår. Bo med rabatt på Grand Hotel, uppge kod 329961, eller Hotel Lundia, uppge kod 329962, 046-2806500.

 

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se 

Sveriges Tandläkarförbunds bokningsvillkor

Anmälan till kurs är bindande. Vid avbokning tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr för kurs inom Sverige och 1500 kr för kurs utanför Sverige. Bekräftelsen kommer direkt i din mejl, samt på skärmen efter bokning. Du kan avboka fram till 8 veckor före kursstart, därefter tas hela kostnaden för kursen ut, om inte läkarintyg finns.

Observera att utlandskurser kan ha sista avbokningsdag tidigare än två månader före kursstart. För vissa kurser förbehåller sig respektive kursnämnd rätten att ta ut en speciell avbokningsavgift. Avboka din plats genom att kontakta kurs@tandlakarforbundet.se

Uteblir du från kursen debiteras du hela kursavgiften. Vid arrangemang med gemensam resa och inkvartering uttages ersättning för avbokat researrangemang enligt de regler som gäller för researrangören.

Reservation för att kursen kan komma att ställas in vid för få bokningar. Vi förbehåller oss även rätten att byta kurslokal vid behov.

Finns någon Force Majeure-klausul?

Om föreläsare p g a oförutsedd händelse är förhindrad att genomföra planerad kurs förbehåller sig Tandläkarförbundet rätten att sätta in annan föreläsare, alternativt att ställa in kursen. Tandläkarförbundets ansvar begränsas till återbetalning av erlagd kursavgift. Kursnämnderna förbehåller sig också rätten att kunna byta kursort eller kurslokal vid oförutsedda händelser.

Personuppgifter

Vid bokning till kurs har jag ingått ett avtal med kursverksamheten och tillåter att mina personuppgifter, min e-postadress etc får lagras och användas inom Sveriges Tandläkarförbund för fakturering, leverans, information, marknadsföring, analys, statistik och profilering. Uppgifterna jag lämnar kan användas inom Sveriges Tandläkarförbund för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av tjänster och produkter. Uppsägning av avtal sker i kontakt med oss.

Anmäler du önskemål om specialkost i samband med bokning, så överlämnar vi din information till kurslokalen för korrekt hantering.
Vi sparar din kursinformation i fem år efter genomförd kurs, t ex för att du ska kunna logga in på min sida och se mitt CV.

Ev bilder vi tar från kurstillfälle kan komma att användas i sociala medier och kurskatalog för marknadsföring av kommande kurser.

Läs mer om vår dataskyddspolicy här

Vanliga frågor om kurs

Vi skickar ett mejl automatiskt i samband med att du bokar dig på kursen. Ca 4-6 veckor innan kursstarten kontaktar vi dig med ett mejl där du kallas till kursen och det framgår var och när kursen genomförs. I kallelsen finns också en länk till välkomstbrevet. Ytterligare mejl kan komma när kursen kompletteras med t ex kursmaterial och fler länkar. När kursen genomförts får du ytterligare ett mejl där vi ber dig utvärdera kursen. Fakturan skickas direkt till den fakturaadress du uppgav på bokningen i samband med att vi får klartecken att kursen blir av. Kolla spam/skräpkorgen om du saknar våra mejl, innan du kontaktar oss för att kontrollera din mejladress.

Kursavgiften faktureras i regel ca 2 mån före kursstart med 30 dagars betaltid. Om du inte betalar kursavgiften inom angiven tid kan det medföra att du mister din plats på kursen.

Tandläkare som inte är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund betalar ca 30 procent mer än de som är medlemmar. Kursavgifterna för alla kategorier anges vid respektive kurs. Är du medlem i tandläkarförbund i annat land, är kursavgift en densamma som för medlemmar av Sveriges Tandläkarförbund. Studenter som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund får varje termin tillträde till ett visst antal kurser till anmälningsavgiften 500 kronor. Vid utebliven närvaro tillämpar vi en ”no-show”-avgift på ytterligare 500 kronor.

Mejla kurs@tandlakarforbundet.se senast åtta veckor innan kursstart

Vi tar in bokade i turordning i mån plats. Observera att även om du bokat reservplats så syns inte det på Min sida/mina kurser förrän du eventuellt erbjuds plats.

Om du är i behov av handikappanpassade lokaler, speciell kost eller liknande bör du alltid kontakta kursarrangören innan du anmäler dig och kontrollera att det är möjligt att tillmötesgå dina önskemål.

Avdrag i självdeklarationen bör yrkas för kursavgifter, resor samt övriga kostnader i samband med kursen. Tänk på att lokala skattemyndigheten bedömer avdragsrätten utifrån verksamhetsnyttan i varje enskilt fall. Eventuella frågor om företagsbeskattning i samband med utbildning kan ställas till Magnus Jansson på Privattandläkarnas kansli tfn: 08-555 44 625. Björn Petri på Tjänstetandläkarföreningens kansli, tfn 08-54 51 59 81, svarar också på frågor om avdrag i självdeklarationen.

Bandupptagning och fotografering vid kurs får endast förekomma för eget bruk och efter kursgivarens på förhand inhämtade tillstånd.

Fr o m 1 januari 2018 är Tandläkarförbundets kursverksamhet momspliktig. De kursavgifter som finns angivna i kurskatalog och på hemsidan innehåller alltså fr om VT18 ersättning för mervärdesskatt. Tidigare satta kursavgifter (fram t o m 20171231) är fastställda utifrån förutsättningen att tillhandahållandet av kurserna inte medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen enligt dom i regeringsrätten mars 1998.

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.