Schola Ortodontica

Boka kursen
Antal dagar 5 dagar Odontologiska poäng 35
Inga datum för vald kurs
Målet är att ge en grundläggande insikt i modern ortodonti, öka förståelsen för diagnostik och behandling samt i ansikts- och bettutveckling. 

Del 1

Evidensbaserad ortodonti
Diagnostik, journalföring, panorama, profilröntgen
Behandlingsindikationer
Bettavvikelser i olika åldrar, vad får jag inte missa?
När ska jag visa ortodontisten?
Ortodontiska problem från primära bettet fram till sena tonåren, bl a korsbett, postnormala bett, eruptionsstörningar, retinerade hörntänder, övertal, undertal och trauma
Diskussioner utifrån behandlade fall
Behandlingsprinciper vid avtagbar apparatur
”Moderna” behandlingsmetoder: Lingualteknik och Invisalign
Behandlingsprinciper vid fast apparatur
Kooperationsproblem, behandlingsmotivation

Del 2

Biomekanik
Molarförflyttning distalt
Retentioner och recidiv, sena trångställningar i underkäksfronten, visdomständernas roll
Allergiska reaktioner av ortodontiska material
Tandreglering av vuxna patienter
Preprotetisk ortodonti
Samarbete ortodontist, allmäntandläkare och övriga specialister.
Bettfysiologiska besvär i relation till ocklusion och ortodontisk behandling
Ortodontisk och kirurgisk behandling av basala bettavvikelser
Oral apparatur vid behandling av snarkning och sömnapné
LKG-barn, pre- och postnatal ansiktsutveckling


Kursgivare
Professor Lars Bondemark, docent Thor Henriksson, odont dr Sofia Petrén, odont dr Liselotte Björnsson, odont dr Mikael Sonesson, övertandläkare Ingemar Swanholm, Övertandläkare Diana Girdo, alla Malmö.


Målgrupp
Tandläkare


Kontakt
Vill du veta mer? 
Kontakta Anna Zetterholm eller Jenny Di Rolfo på Södra Regionens Kansli.
 
srk@tandlakarforbundet.se
08-6661543Sveriges Tandläkarförbunds bokningsvillkor

Anmälan till kurs är bindande. Vid avbokning tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr för kurs inom Sverige och 1500 kr för kurs utanför Sverige. Bekräftelsen kommer direkt i din mejl, samt på skärmen efter bokning. Du kan avboka fram till 8 veckor före kursstart, därefter tas hela kostnaden för kursen ut, om inte läkarintyg finns.

Observera att utlandskurser kan ha sista avbokningsdag tidigare än två månader före kursstart. För vissa kurser förbehåller sig respektive kursnämnd rätten att ta ut en speciell avbokningsavgift. Avboka din plats genom att kontakta den kursnämnd som anordnar kursen.

Uteblir du från kursen debiteras du hela kursavgiften. Vid arrangemang med gemensam resa och inkvartering uttages ersättning för avbokat researrangemang enligt de regler som gäller för researrangören.

Reservation för att kursen kan komma att ställas in vid för få bokningar. Vi förbehåller oss även rätten att byta kurslokal vid behov.

Finns någon Force Majeure-klausul?

Om kursgivare p g a oförutsedd händelse är förhindrad att genomföra planerad kurs förbehåller sig regionerna rätten att sätta in annan kursgivare, alternativt att ställa in kursen. Regionernas ansvar begränsas till återbetalning av erlagd kursavgift. Kursnämnderna förbehåller sig också rätten att kunna byta kursort eller kurslokal vid oförutsedda händelser.

Personuppgifter

Vid bokning samtycker jag till att mina personuppgifter, min e-postadress får lagras och användas inom Sveriges Tandläkarförbund för fakturering, leverans, information, marknadsföring, analys, statistik och profilering. Uppgifterna jag lämnar kan användas inom Sveriges Tandläkarförbund för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av tjänster och produkter. Uppsägning av avtal sker i kontakt med oss.

Anmäler du specialkost i samband med bokning så överlämnar vi din information till kurslokalen för korrekt hantering.
Vi sparar din kursinformation i fem år efter genomförd kurs.

Vanliga frågor om kurs

Vi skickar ett mejl automatiskt i samband med att du bokar dig på kursen. Ca 4-6 veckor innan kursstarten kontaktar vi dig med ett mejl där du kallas till kursen och det framgår var och när kursen genomförs. I kallelsen finns också en länk till välkomstbrevet. Ytterligare mejl kan komma när kursen kompletteras med t ex kursmaterial och fler länkar. När kursen genomförts får du ytterligare ett mejl där vi ber dig utvärdera kursen. Fakturan skickas direkt till den fakturaadress du uppgav på bokningen i samband med att vi får klartecken att kursen blir av. Kolla spam/skräpkorgen om du saknar våra mejl, innan du kontaktar oss för att kontrollera din mejladress.

Kursavgiften faktureras i regel ca 2 mån före kursstart med 30 dagars betaltid. Om du inte betalar kursavgiften inom angiven tid kan det medföra att du mister din plats på kursen.

Tandläkare som inte är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund betalar ca 30 procent mer än de som är medlemmar. Kursavgifterna för alla kategorier anges vid respektive kurs. Är du medlem i tandläkarförbund i annat land, är kursavgift en densamma som för medlemmar av Sveriges Tandläkarförbund. Studenter som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund får varje termin tillträde till ett visst antal kurser till anmälningsavgiften 500 kronor. Vid utebliven närvaro tillämpar vi en ”no-show”-avgift på ytterligare 500 kronor.

Mejla kurs@tandlakarforbundet.se senast åtta veckor innan kursstart

Vi tar in bokade i turordning i mån plats. Observera att även om du bokat reservplats så syns inte det på Min sida/mina kurser förrän du eventuellt erbjuds plats.

Om du är i behov av handikappanpassade lokaler, speciell kost eller liknande bör du alltid kontakta kursarrangören innan du anmäler dig och kontrollera att det är möjligt att tillmötesgå dina önskemål.

Avdrag i självdeklarationen bör yrkas för kursavgifter, resor samt övriga kostnader i samband med kursen. Tänk på att lokala skattemyndigheten bedömer avdragsrätten utifrån verksamhetsnyttan i varje enskilt fall. Eventuella frågor om företagsbeskattning i samband med utbildning kan ställas till Magnus Jansson på Privattandläkarnas kansli tfn: 08-555 44 625. Björn Petri på Tjänstetandläkarföreningens kansli, tfn 08-54 51 59 81, svarar också på frågor om avdrag i självdeklarationen.

Bandupptagning och fotografering vid kurs får endast förekomma för eget bruk och efter kursgivarens på förhand inhämtade tillstånd.

Fr o m 1 januari 2018 är Tandläkarförbundets kursverksamhet momspliktig. De kursavgifter som finns angivna i kurskatalog och på hemsidan innehåller alltså fr om VT18 ersättning för mervärdesskatt. Tidigare satta kursavgifter (fram t o m 20171231) är fastställda utifrån förutsättningen att tillhandahållandet av kurserna inte medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen enligt dom i regeringsrätten mars 1998.