Om kursen
Antal dagar 2 dagar
Pris Tandhygienist: 11 900 SEK inkl moms
Tandläkare icke medlem: 15 740 SEK inkl moms
Tandläkare medlem: 11 900 SEK inkl moms
Tandsköterska: 11 900 SEK inkl moms
Icke odontologiska poäng 16
Boka kursen
25 - 26 maj 2023, 09:00 - 16:00
Höör, Stiftsgården Åkersberg
35 platser kvar

Vi vill under två dagar lära dig mer om vad en autonom obalans är. Det hänger ofta samman med kronisk stress, men låt oss redan från början klargöra att detta inte är ”ännu en vanlig stresskurs”. Kursen presenterar en i många avseenden ny syn på stress och en modern, forskningsbaserad förklaringsmodell till kopplingarna mellan psykisk ohälsa, stress och psykosomatiska mekanismer.

Som kursdeltagare kommer du att få nya och praktiskt användbara insikter och verktyg i hur mentala processer påverkar patienters munhälsa och allmänna mående samt vad det kan ha för betydelse för dig själv och i ditt tandvårdsarbete. Vi möter ofta rubriker som talar om den galopperande psykiska ohälsan. Vi ser en stadigt ökande mängd personer med kronisk utmattning, oklara smärttillstånd och mag-tarmproblem. Förskrivningen av farmaka mot ångest, depression, högt blodtryck, sur mage eller förstoppning ökar. Inom tandvården ses ofta TMD (temporomandibulär dysfunkion) där man vanligen kan se både en perifer och central sensitisering. Idiopatisk tandsmärta, muntorrhet, svårigheter med att svälja är heller inte ovanligt. Vid utredningar finner man ofta ingen säker bakomliggande genes och det hela kallas för funktionellt, idiopatiskt, psykogent, psykosocialt, mm. Bakom mycket av detta kan en autonom obalans vara det som förenar.  

  • Autonoma nervsystemets (ANS) fysiologi och funktion 
  • ANS koppling till kroppen 
  • ANS koppling till psyket 
  • Praktisk demonstration av olika samband 
  • Autonom dysfunktion-definition, diagnostik & genes 
  • Kliniska exempel – behandling 
  • Övningar för egen del i hur man balanserar sitt autonoma nervsystem och blir mer stresstålig 

Föreläsare

Herman Holm, psykiater, Malmö 
Clas Malmström, läkare, Stockholm

Kontakt

Vill du veta mer? 
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se
 

Sveriges Tandläkarförbunds bokningsvillkor

När du bokar var noga med fakturaadress, glöm inte eventuell referens och organisationsnummer. I det fall du uppger din arbetsgivare som fakturamottagare, se till att du har tillåtelse att gå kursen! Anmälan till kurs är bindande. Tandläkarförbundet ansvarar inte för resa och boendebokning, därför bör du avvakta tills kallelse/välkomstbrev kommer innan du bokar detta!
Vid avbokning tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr för kurs inom Sverige och 1500 kr för kurs utanför Sverige. Bekräftelsen kommer direkt i din mejl, samt på skärmen efter bokning. Du kan avboka fram till 8 veckor före kursstart, därefter tas hela kostnaden för kursen ut, om inte läkarintyg finns.

Observera att utlandskurser kan ha sista avbokningsdag tidigare än två månader före kursstart. För vissa kurser förbehåller sig respektive kursnämnd rätten att ta ut en speciell avbokningsavgift. Avboka din plats genom att kontakta kurs@tandlakarforbundet.se.

Uteblir du från kursen debiteras du hela kursavgiften. Vid arrangemang med gemensam resa och inkvartering uttages ersättning för avbokat researrangemang enligt de regler som gäller för researrangören.

Reservation för att kursen kan komma att ställas in vid för få bokningar. Vi förbehåller oss även rätten att byta kurslokal vid behov.

Finns någon Force Majeure-klausul?

Om föreläsare p g a oförutsedd händelse är förhindrad att genomföra planerad kurs förbehåller sig Tandläkarförbundet rätten att sätta in annan föreläsare, alternativt att ställa in kursen. Tandläkarförbundets ansvar begränsas till återbetalning av erlagd kursavgift. Kursnämnderna förbehåller sig också rätten att kunna byta kursort eller kurslokal vid oförutsedda händelser.

Personuppgifter

Vid bokning till kurs har jag ingått ett avtal med kursverksamheten och tillåter att mina personuppgifter, min e-postadress etc får lagras och användas inom Sveriges Tandläkarförbund för fakturering, leverans, information, marknadsföring, analys, statistik och profilering. Uppgifterna jag lämnar kan användas inom Sveriges Tandläkarförbund för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av tjänster och produkter. Uppsägning av avtal sker i kontakt med oss.

Anmäler du önskemål om specialkost i samband med bokning, så överlämnar vi din information till kurslokalen för korrekt hantering. Rensning av känsliga uppgifter sker efter genomförd kurs.

Vi sparar din kursinformation i fem år efter genomförd kurs, t ex för att du ska kunna logga in på min sida och se mitt CV.

Ev. bilder vi tar från kurstillfälle kan komma att användas i sociala medier och kurskatalog för marknadsföring av kommande kurser.

Läs mer om vår dataskyddspolicy här.

Vanliga frågor om Tandläkarförbundets kurser

Vi skickar ett mejl automatiskt i samband med att du bokar dig på kursen. Ca 4-6 veckor innan kursstarten kontaktar vi dig med ett mejl där du kallas till kursen och det framgår var och när kursen genomförs. I kallelsen finns också en länk till välkomstbrevet. Ytterligare mejl kan komma när kursen kompletteras med t ex kursmaterial och fler länkar. Två dagar innan kursdag mejlar vi ut en påminnelse om att det är dags för kursstart. När kursen genomförts får du ytterligare ett mejl där vi ber dig utvärdera kursen. Fakturan skickas direkt till den fakturaadress du uppgav på bokningen i samband med att vi får klartecken att kursen blir av. Kolla spam/skräpkorgen om du saknar våra mejl, innan du kontaktar oss för att kontrollera din mejladress.

Kursavgiften faktureras i regel ca 2 mån före kursstart med 30 dagars betaltid. Om du inte betalar kursavgiften inom angiven tid kan det medföra att du mister din plats på kursen.

Tandläkare som inte är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund betalar ca 30 procent mer än de som är medlemmar. Kursavgifterna för alla kategorier anges vid respektive kurs. Är du medlem i tandläkarförbund i annat land, är kursavgift en densamma som för medlemmar av Sveriges Tandläkarförbund. Studenter som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund får varje termin tillträde till ett visst antal kurser till anmälningsavgiften 500 kronor. Vid utebliven närvaro tillämpar vi en ”no-show”-avgift på ytterligare 500 kronor.

Mejla kurs@tandlakarforbundet.se senast åtta veckor innan kursstart.

Avbokningsregler hittar du i bokningsvillkoren

Vi tar in bokade i turordning i mån plats. Observera att även om du bokat reservplats så syns inte det på Min sida/mina kurser förrän du eventuellt erbjuds plats.

Om du är i behov av handikappanpassade lokaler, speciell kost eller liknande bör du alltid kontakta kursarrangören innan du anmäler dig och kontrollera att det är möjligt att tillmötesgå dina önskemål.

Ljudupptagning och fotografering vid kurs får endast förekomma för eget bruk och efter kursgivarens på förhand inhämtade tillstånd.

Fr o m 1 januari 2018 är Tandläkarförbundets kursverksamhet momspliktig. De kursavgifter som finns angivna i kurskatalog och på hemsidan innehåller alltså fr om VT18 ersättning för mervärdesskatt. Tidigare satta kursavgifter (fram t o m 20171231) är fastställda utifrån förutsättningen att tillhandahållandet av kurserna inte medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen enligt dom i regeringsrätten mars 1998.

Sagt om Tandläkarförbundets kurser

Mycket bra utbildning, ett stort plus till all logistik med bra föreläsare och ett schema som följdes perfekt. Kommer gärna tillbaka. Tack!
Mycket bra kursinnehåll som höll vad det lovade; relevant för den kliniska vardagen. Bra upplägg och lagom mycket information.
Ville inte att kursen skulle sluta! Allt var superintressant och föreläsarna var roliga att lyssna på.
Fler kurser från Tandläkarförbundet
10 jan - 03 apr 2023 Göteborg, Specialistkliniken för odontologisk radiologi, Universitetsklinikerna, Folktandvården Västra Götaland
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
19 - 20 jan 2023 Göteborg, Specialistkliniken för endodonti, Folktandvårdens Universitetskliniker
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
19 - 20 jan 2023 Malmö, Tandvårdshögskolan, Smedjegatan 16
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
26 - 27 jan 2023 Halmstad, Specialisttandvåden, Hallands sjukhus
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
30 jan 2023 Göteborg, Hotel Riverton
25 platser kvar

Vi hjälper dig med din kursbokning!

kurs@tandlakarforbundet.se
08-666 15 43, 08-666 15 44

Vanliga frågor och svar