Om kursen
Antal dagar 2 dagar
Odontologiska poäng 3
Icke odontologiska poäng 9
Boka kursen
Inga tillgängliga kurstillfällen

Anledning till smärta i huvud och ansikte kan vara mycket varierande och ge mer eller mindre svårt lidande. Livsstil och god sömn är vägar till ett bättre liv. Lidande och sorg kan tända gnistan till förändring som mot alla odds leder till en god livskvalité. Våra föreläsare är alla framstående i sina respektive ämnen och vill ge kunskap och inge oss hopp att påverka våra liv. Kursdagar för hela teamet!

Torsdagens program:

Smärta ifrån tänderna – är det alltid ett endodontiskt problem?

Våra patienter söker oss ofta när de har ont i en tand, och oftast är det lätt att ställa diagnos och avhjälpa problemet. Men ibland är det mer komplicerat.Hur går man vidare och vilka diagnostiska möjligheter finns? Föreläsningen ger en översikt om symptom och differentialdiagnostik ur ett smärtperspektiv.
Maria Pigg docent, Malmö universitet.

Orofacial smärta

Smärta i mun, käke, huvud och nacke är vanligt förekommande och kan orsaka stora problem och lidande. Riskfaktorerna är flera men många är påverkbara. En screeningmetod för att identifiera de patienter som behöver bettfysiologisk hjälp liksom hur man diagnosticerar och behandlar de vanligaste förekommande tillstånden presenteras.
Birgitta Johansson Cahlin, universitetslektor,Göteborg

Djupkaries

Dagens kunskapsläge om hantering av djupa kariesangrepp presenteras.
Peter Lingström, professor, Göteborg.

Komplex ansiktssmärta

Ansiktssmärta är komplex och ofta svårbehandlad. Vi får en genomgång av de vanligaste diagnoserna. Aspekter på opioidbehandling och svårigheter vid förskrivning kommer att belysas.
Christian Simonsberg, psykiatriker och smärtläkare, Göteborg

 

Fredagens program

Vad är sömn till för?

En introduktion till aktuell kunskap och aktuella teorier om sömnens karakter och betydelse. Vad är sömnsjukdomar? Och specifikt, vad är obstruktiv sömnapné? Varför får man det? Vem ska behandlas och hur?
Sören Berg, professor, Lund

Senaste nytt om livsstil och hälsa – trendkänsligt område, men vad säger forskningen om rörelsen och maten?

Mai-Lis Hellénius är professor på Karolinska Institutet och överläkare på Livstilsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har i många år forskat och undervisat om livstilens betydelse för vår hälsa. Kunskapen om livstilens betydelse för vår hälsa har ökat kraftigt, men trots det sitter vi mer än någonsin och vardagsrörelsen har minskat. Vi möts av många olika råd om vad som är bästa maten för hälsan och många känner sig rådvilla. Mai-Lis Hellénius berättar om vad den samlade och uppdaterade forskningen säger om rörelsens och matens betydelse för vår hälsa.
Professor Mai-Lis Hellénius, Stockholm

Så kan du hitta livsgnistan igen

Syskonparet Claes och Katarina Hultling har båda två egna erfarenheter av sorg – i lite olika form. Claes bröt nacken i en dykolycka 1984 och Katarina diagnostiserades med bröstcancer 2011. Trots fysiska umbäranden har de båda två etablerat sig med egna karriärer ”efter”. Claes har startat Spinalis som hjälper ryggmärgsskadade till ett bättre liv. Katarina brinner för självkänsla och kommunikation.
Claes Hultling, professor i medicinsk vetenskap
Katarina Hultling, journalist, moderator och föreläsare

 

Övrigt:

Underhållning av The Ultimate Collection och festmåltid ingår på torsdagskvällen.

OBS! OBS! OBS! Kursen kommer att hållas på Elite Park Avenue Hotel Kungsportsavenyn 36 istället för utannonserat.
 

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonal

Sveriges Tandläkarförbunds bokningsvillkor

När du bokar var noga med fakturaadress, glöm inte ref och organisationsnummer. Anmälan till kurs är bindande. Tandläkarförbundet ansvarar inte för resa och boendebokning, därför bör du avvakta tills kallelse/välkomstbrev kommer innan du bokar detta!
Vid avbokning tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr för kurs inom Sverige och 1500 kr för kurs utanför Sverige. Bekräftelsen kommer direkt i din mejl, samt på skärmen efter bokning. Du kan avboka fram till 8 veckor före kursstart, därefter tas hela kostnaden för kursen ut, om inte läkarintyg finns.

Observera att utlandskurser kan ha sista avbokningsdag tidigare än två månader före kursstart. För vissa kurser förbehåller sig respektive kursnämnd rätten att ta ut en speciell avbokningsavgift. Avboka din plats genom att kontakta kurs@tandlakarforbundet.se.

Uteblir du från kursen debiteras du hela kursavgiften. Vid arrangemang med gemensam resa och inkvartering uttages ersättning för avbokat researrangemang enligt de regler som gäller för researrangören.

Reservation för att kursen kan komma att ställas in vid för få bokningar. Vi förbehåller oss även rätten att byta kurslokal vid behov.

Finns någon Force Majeure-klausul?

Om föreläsare p g a oförutsedd händelse är förhindrad att genomföra planerad kurs förbehåller sig Tandläkarförbundet rätten att sätta in annan föreläsare, alternativt att ställa in kursen. Tandläkarförbundets ansvar begränsas till återbetalning av erlagd kursavgift. Kursnämnderna förbehåller sig också rätten att kunna byta kursort eller kurslokal vid oförutsedda händelser.

Personuppgifter

Vid bokning till kurs har jag ingått ett avtal med kursverksamheten och tillåter att mina personuppgifter, min e-postadress etc får lagras och användas inom Sveriges Tandläkarförbund för fakturering, leverans, information, marknadsföring, analys, statistik och profilering. Uppgifterna jag lämnar kan användas inom Sveriges Tandläkarförbund för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av tjänster och produkter. Uppsägning av avtal sker i kontakt med oss.

Anmäler du önskemål om specialkost i samband med bokning, så överlämnar vi din information till kurslokalen för korrekt hantering. Rensning av känsliga uppgifter sker efter genomförd kurs.

Vi sparar din kursinformation i fem år efter genomförd kurs, t ex för att du ska kunna logga in på min sida och se mitt CV.

Ev. bilder vi tar från kurstillfälle kan komma att användas i sociala medier och kurskatalog för marknadsföring av kommande kurser.

Läs mer om vår dataskyddspolicy här.

Vanliga frågor om Tandläkarförbundets kurser

Vi skickar ett mejl automatiskt i samband med att du bokar dig på kursen. Ca 4-6 veckor innan kursstarten kontaktar vi dig med ett mejl där du kallas till kursen och det framgår var och när kursen genomförs. I kallelsen finns också en länk till välkomstbrevet. Ytterligare mejl kan komma när kursen kompletteras med t ex kursmaterial och fler länkar. Två dagar innan kursdag mejlar vi ut en påminnelse om att det är dags för kursstart. När kursen genomförts får du ytterligare ett mejl där vi ber dig utvärdera kursen. Fakturan skickas direkt till den fakturaadress du uppgav på bokningen i samband med att vi får klartecken att kursen blir av. Kolla spam/skräpkorgen om du saknar våra mejl, innan du kontaktar oss för att kontrollera din mejladress.

Kursavgiften faktureras i regel ca 2 mån före kursstart med 30 dagars betaltid. Om du inte betalar kursavgiften inom angiven tid kan det medföra att du mister din plats på kursen.

Tandläkare som inte är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund betalar ca 30 procent mer än de som är medlemmar. Kursavgifterna för alla kategorier anges vid respektive kurs. Är du medlem i tandläkarförbund i annat land, är kursavgift en densamma som för medlemmar av Sveriges Tandläkarförbund. Studenter som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund får varje termin tillträde till ett visst antal kurser till anmälningsavgiften 500 kronor. Vid utebliven närvaro tillämpar vi en ”no-show”-avgift på ytterligare 500 kronor.

Mejla kurs@tandlakarforbundet.se senast åtta veckor innan kursstart.

Avbokningsregler hittar du i bokningsvillkoren

Vi tar in bokade i turordning i mån plats. Observera att även om du bokat reservplats så syns inte det på Min sida/mina kurser förrän du eventuellt erbjuds plats.

Om du är i behov av handikappanpassade lokaler, speciell kost eller liknande bör du alltid kontakta kursarrangören innan du anmäler dig och kontrollera att det är möjligt att tillmötesgå dina önskemål.

Avdrag i självdeklarationen bör yrkas för kursavgifter, resor samt övriga kostnader i samband med kursen. Tänk på att lokala skattemyndigheten bedömer avdragsrätten utifrån verksamhetsnyttan i varje enskilt fall. Eventuella frågor om företagsbeskattning i samband med utbildning kan ställas till Magnus Jansson på Privattandläkarnas kansli tfn: 08-555 44 625. Björn Petri på Tjänstetandläkarföreningens kansli, tfn 08-54 51 59 81, svarar också på frågor om avdrag i självdeklarationen.

Bandupptagning och fotografering vid kurs får endast förekomma för eget bruk och efter kursgivarens på förhand inhämtade tillstånd.

Fr o m 1 januari 2018 är Tandläkarförbundets kursverksamhet momspliktig. De kursavgifter som finns angivna i kurskatalog och på hemsidan innehåller alltså fr om VT18 ersättning för mervärdesskatt. Tidigare satta kursavgifter (fram t o m 20171231) är fastställda utifrån förutsättningen att tillhandahållandet av kurserna inte medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen enligt dom i regeringsrätten mars 1998.

Sagt om Tandläkarförbundets kurser

Ni vet vad ni håller på med, jag har inget att tillägga förutom ett stort Tack!
Vill gärna komma tillbaka för mer kunskap.
Ville inte att kursen skulle sluta! Allt var superintressant och föreläsarna var roliga att lyssna på.
Fler kurser från Tandläkarförbundet
09-10 jan 2020 Göteborg, Specialistkliniken för endodonti
Inga platser kvar
Full Boka kurs
16-17 jan 2020 Malmö, Tandvårdshögskolan, Smedjegatan 16
Inga platser kvar
Full Boka kurs
21-24 jan 2020 Uppsala, Specialisttandvården Kaniken
6 platser kvar
06-07 feb 2020 Halmstad, Specialisttandvåden, Hallands sjukhus
Inga platser kvar
Full Boka kurs

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.

Vi hjälper dig med din kursbokning!

kurs@tandlakarforbundet.se
08-666 15 43, 08-666 15 44

Vanliga frågor och svar