Göteborgsdagarna 2018

Boka kursen
Antal dagar 2 dagar Odontologiska poäng 3 Icke odontologiska poäng 9
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Torsdagens program:

Pär Johansson, Teaterproducent, regissör och manusförfattare: Alla är unika

Pär Johansson startade Glada Hudik-teatern för över 20 år sedan under devisen även utvecklingsstörda förtjänar en plats i samhället. Det är hans vision för Glada Hudik-teatern. Pär vill att även utvecklingsstörda ska utsättas för livets prövningar såsom, glädje, sorg, krav och stimulans. Som alla andra får.

Pär tilldelades priset årets eldsjäl på svenska hjältar galan 2016.

 

Christel Larsson universitetslektor/övertandläkare och Evaggelia Papia universitetslektor: Dagens dentala keramer – en tandläkare och en tandteknikers perspektiv

Föreläsningen kommer ge åhöraren en beskrivning av dagens dentala keramer, deras uppbyggnad och funktion och därmed indikationer. Hur hanterar  vi dem och hur cementerar vi dem utifrån våra olika perspektiv?

 

Mikael Zimmerman leg. tandläkare och docent: Bra hygien och smittskydd är kul!

Hygien är yrkesstolthet och arbetsglädje! Hygien angår hela teamet! Hygien och smittskydd är spännande, det händer alltid något nytt och det går fort. All vård måste vara säker för alla: patienter, personal, tekniker och andra. Föreläsningen kommer att handla om hur vi finns till på bakteriernas och mikroorganismernas villkor och hur kan vi leva i harmoni med de organismer som utgör 80% av planetens biomassa?

Fredagens program

Carin Starkhammar-Johansson, övertandläkare: Parodontit – en inflammatorisk sjukdom i munhålan med påverkan på allmän hälsa. Vad vet vi idag?

Parodontit och sambanden med andra sjukdomar är ett aktuellt ämne som presenterats under senare år. Hur hänger parodontit ihop med andra sjukdomar? Vad säger vetenskapen och hur starka är egentligen sambanden? Kan behandling av parodontit vara positivt för att förebygga eller lindra andra sjukdomar? Vilken information ska vi ge till våra patienter? Föreläsningen kommer att beskriva aktuell kunskap i ämnet utifrån ett klinisk perspektiv.

Två timmar protetik med Per Häger, specialist i Oral Protetik. En klinisk exposé med mycket klinik och även lite reflektion.

Hur löste jag fallet? Nya material, cement och implantatkomponenter lanseras i allt snabbare takt. Hur ska tandläkare navigera för att ha kontroll på den protetiska behandlingen? Föreläsningen utgår från några olika patientfall där terapiplanering, materialval och genomförande belyses.

 

Staffan Landin, journalist, skribent: Världens hälsoläge med tonvikt på tandhälsa

Staffan har tidigare arbetat på FN:s utvecklingsprogram, UNDP och den svenska stiftelsen Gapminder, grundad av professor Hans Rosling. Staffan brinner för att göra statistik om utvecklingen i världen intressant och möjlig att förstå. Han sprider information om fattigdomsbekämpning, mänsklig utveckling och förhållanden i världen. Staffan kommer att föreläsa om hälsoläget i världen samt om tandhälsa utifrån de uppgifter som finns att tillgå.


Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonal

Sveriges Tandläkarförbunds bokningsvillkor

Anmälan till kurs är bindande. Vid avbokning tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr för kurs inom Sverige och 1500 kr för kurs utanför Sverige. Bekräftelsen kommer direkt i din mejl, samt på skärmen efter bokning. Du kan avboka fram till 8 veckor före kursstart, därefter tas hela kostnaden för kursen ut, om inte läkarintyg finns.

Observera att utlandskurser kan ha sista avbokningsdag tidigare än två månader före kursstart. För vissa kurser förbehåller sig respektive kursnämnd rätten att ta ut en speciell avbokningsavgift. Avboka din plats genom att kontakta kurs@tandlakarforbundet.se

Uteblir du från kursen debiteras du hela kursavgiften. Vid arrangemang med gemensam resa och inkvartering uttages ersättning för avbokat researrangemang enligt de regler som gäller för researrangören.

Reservation för att kursen kan komma att ställas in vid för få bokningar. Vi förbehåller oss även rätten att byta kurslokal vid behov.

Finns någon Force Majeure-klausul?

Om föreläsare p g a oförutsedd händelse är förhindrad att genomföra planerad kurs förbehåller sig Tandläkarförbundet rätten att sätta in annan föreläsare, alternativt att ställa in kursen. Tandläkarförbundets ansvar begränsas till återbetalning av erlagd kursavgift. Kursnämnderna förbehåller sig också rätten att kunna byta kursort eller kurslokal vid oförutsedda händelser.

Personuppgifter

Vid bokning till kurs har jag ingått ett avtal med kursverksamheten och tillåter att mina personuppgifter, min e-postadress etc får lagras och användas inom Sveriges Tandläkarförbund för fakturering, leverans, information, marknadsföring, analys, statistik och profilering. Uppgifterna jag lämnar kan användas inom Sveriges Tandläkarförbund för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av tjänster och produkter. Uppsägning av avtal sker i kontakt med oss.

Anmäler du önskemål om specialkost i samband med bokning, så överlämnar vi din information till kurslokalen för korrekt hantering.
Vi sparar din kursinformation i fem år efter genomförd kurs, t ex för att du ska kunna logga in på min sida och se mitt CV.

Ev bilder vi tar från kurstillfälle kan komma att användas i sociala medier och kurskatalog för marknadsföring av kommande kurser.

Läs mer om vår dataskyddspolicy här

Vanliga frågor om kurs

Vi skickar ett mejl automatiskt i samband med att du bokar dig på kursen. Ca 4-6 veckor innan kursstarten kontaktar vi dig med ett mejl där du kallas till kursen och det framgår var och när kursen genomförs. I kallelsen finns också en länk till välkomstbrevet. Ytterligare mejl kan komma när kursen kompletteras med t ex kursmaterial och fler länkar. När kursen genomförts får du ytterligare ett mejl där vi ber dig utvärdera kursen. Fakturan skickas direkt till den fakturaadress du uppgav på bokningen i samband med att vi får klartecken att kursen blir av. Kolla spam/skräpkorgen om du saknar våra mejl, innan du kontaktar oss för att kontrollera din mejladress.

Kursavgiften faktureras i regel ca 2 mån före kursstart med 30 dagars betaltid. Om du inte betalar kursavgiften inom angiven tid kan det medföra att du mister din plats på kursen.

Tandläkare som inte är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund betalar ca 30 procent mer än de som är medlemmar. Kursavgifterna för alla kategorier anges vid respektive kurs. Är du medlem i tandläkarförbund i annat land, är kursavgift en densamma som för medlemmar av Sveriges Tandläkarförbund. Studenter som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund får varje termin tillträde till ett visst antal kurser till anmälningsavgiften 500 kronor. Vid utebliven närvaro tillämpar vi en ”no-show”-avgift på ytterligare 500 kronor.

Mejla kurs@tandlakarforbundet.se senast åtta veckor innan kursstart

Vi tar in bokade i turordning i mån plats. Observera att även om du bokat reservplats så syns inte det på Min sida/mina kurser förrän du eventuellt erbjuds plats.

Om du är i behov av handikappanpassade lokaler, speciell kost eller liknande bör du alltid kontakta kursarrangören innan du anmäler dig och kontrollera att det är möjligt att tillmötesgå dina önskemål.

Avdrag i självdeklarationen bör yrkas för kursavgifter, resor samt övriga kostnader i samband med kursen. Tänk på att lokala skattemyndigheten bedömer avdragsrätten utifrån verksamhetsnyttan i varje enskilt fall. Eventuella frågor om företagsbeskattning i samband med utbildning kan ställas till Magnus Jansson på Privattandläkarnas kansli tfn: 08-555 44 625. Björn Petri på Tjänstetandläkarföreningens kansli, tfn 08-54 51 59 81, svarar också på frågor om avdrag i självdeklarationen.

Bandupptagning och fotografering vid kurs får endast förekomma för eget bruk och efter kursgivarens på förhand inhämtade tillstånd.

Fr o m 1 januari 2018 är Tandläkarförbundets kursverksamhet momspliktig. De kursavgifter som finns angivna i kurskatalog och på hemsidan innehåller alltså fr om VT18 ersättning för mervärdesskatt. Tidigare satta kursavgifter (fram t o m 20171231) är fastställda utifrån förutsättningen att tillhandahållandet av kurserna inte medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen enligt dom i regeringsrätten mars 1998.

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.