Kris, samarbete och stolthet

Under årets Riksstämma kommer Lottie Knutson att tillsammans med Maria von Betzeen reflektera kring ämnet "Kris, samarbete och stolthet".

Vår bransch och vår profession har sedan pandemiutbrottet ställts inför helt nya utmaningar, både för individer, team och ledare. För att få perspektiv och öppna för en intern diskussion har vi bett Lottie Knutson att tillsammans med Maria von Betzeen reflektera kring ämnet ”Kris, samarbete och stolthet”. Detta blir en samtalsdialog under Riksstämman den 11 november!

Lottie Knutson har, förutom sin erfarenhet från tsunamin, också varit med om Gottrörakraschen, IT-haverier och stora varsel. Hon har skrivit boken ”Nödrop – när krisen kommer” och reflekterar tillsammans med oss, via Maria von Betzeen, kring svåra jobbsituationer, både på kort och lång sikt. Vad händer med oss som individer och organisationen när vi leder och jobbar i motvind? Vad kan vi tänka på, förbereda oss på? Hur engagerar och motiverar jag permitterade medarbetare eller varselhot i luften? Hanterar egen och andras frustration?

Läs också