Kom på mingel i Umeå

Sveriges Tandläkarförbund samt Etikkommittén bjuder in till "etikmingel" på Tandläkartorget under den Odontologiska Riksstämman, torsdagen den 16 november klockan 16-17. Först diskuteras två etiska dilemman tillsammans med publiken och en panel. Sen presenterar förbundet verksamhetsåret 2023.

Två olika etiska dilemman/situationer kommer att diskuteras med publiken ledd av Gunilla Sandberg, ledamot i Tandläkarförbundets Etikkommitté samt ordförande i Privattandläkarnas södra Förtroendenämnd, som moderator. Medverkande i panelen är styrelsemedlemmar från Tandläkarförbundets styrelse samt Annika Lindqvist, från Etikkommittén. Publiken kommer också bjudas in till att diskutera två olika filmatiserade frågeställningar, som bygger på en kortlek med etiska dilemman som Etikkommittén tidigare tagit fram. Efter det börjar F23, en presentation av förbundets verksamhet 2023 tillsammans med förbundsstyrelsen.

Etikminglet och F23 sker på Tandläkartorget, monterplats E:11, Swedental, Odontologiska Riksstämma torsdagen den 16 november klockan 16-17.

Läs också