IVO:s tillsynsrapport visar fortsatta problem

I Inspektionen för vård och omsorgs (IVOs) tillsynsrapport som nyligen publicerades presenteras myndighetens viktigaste iakttagelser inom tillsyn och tillståndsprövning under 2016.

Flera år i rad har IVO lyft fram både kompetensförsörjning och samverkan i vård och omsorgskedjan som utvecklingsområden, så även i årets rapport. Problemen kvarstår således. IVOs sammanvägda slutsatser för året kan delas in i sju områden:
• Vården och omsorgen kan vara svårtillgänglig och rättsosäker
• Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning
• Alla har ansvar men ingen tar helhetsansvar
• Vården och omsorgen är inte alltid jämlik
• Det återstår utmaningar för individ- och familjeomsorgen
• Lärandet kan förbättras inom hälso- och sjukvården
• Det finns verksamheter som utnyttjar välfärdssystemet.

– Många av delarna i rapporten var kända för oss i tandvården och vi menar att det måste ställas krav på vårdgivarna, om t.ex. fortbildning, säger Hans Göransson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.
– De flesta ger en god och säker vård med det finns exempel på att man inte gett rätt behandling på grund av bristande kompetens. Som exempel skrivs antibiotika ibland ut på felaktig grund, säger Hans Göransson.

Läs också