Hur påverkas tandvården av barnkonventionen?

Barnens rättigheter stärks när barnkonventionen blir lag i januari 2020 – hur kommer det påverka oss i tandvården? Kom och lyssna på paneldialog under Riksstämman arrangerad av Tandvårdsnätverket, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Tandvården ska alltid se till barnets bästa och rätt till bästa möjliga vård. Alla barn har rätt att säga vad de tycker, deras åsikter räknas, de ska skyddas från våld och de ska få vara precis så som de är. Är vi säkra på att barnens synpunkter och önskemål alltid beaktas i alla beslut? Uppfyller din klinik dessa krav i kommunikation, behandlingar och revisionsintervall?

Moderator för samtalet är Karin Hammarlund, Övertandläkare Region Stockholm. Medverkande är Gunilla Klingberg, Dekan och Professor i Pedodonti, Therese Kvist, Specialisttandläkare Pedodonti/Odont.Dr, Ann-Marie Olhede, Chef enhet tandvård koncernkontoret Västra Götalandsregionen, Elizabeth Englund, Sakkunnig Barnets Rättigheter SKL.

Paneldialogen under årets Riksstämma är onsdagen den 10.15-11.45.
Läs mer

Det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig som tandvårdspersonal när man stöter på barn som far illa. Sveriges Tandläkarförbund försöker genom en informationsskrift sprida kännedom i tandläkarkåren om anmälningsskyldigheten och att underlätta för tandläkaren som misstänker att ett barn far illa.
Läs mer om den här

Läs också