Goda vanor är livsviktigt

Dålig tandhälsa och övervikt grundläggs redan i småbarnsåren. Studier visar att barn ofta tar del av den övriga familjens livsstil redan tidigt i livet och att tidigt inlärda vanor ofta består. Därför är det så viktigt att från början lära barnen goda kostvanor och hur man sköter sina tänder.

Konsumtionen av sötade livsmedel och onyttig kost har ökat lavinartat under de senaste decennierna. Nästan en fjärdedel av den energi barnen får i sig kommer från godis, läsk, glass, snacks och bakverk enligt Livsmedelsverkets statistik. Vår moderna livsstil med överätande av både onyttig och nyttig kost har negativa effekter både för den orala och den allmänna hälsan.

Fetman, och i synnerhet barnfetman, i samhället har ökat dramatiskt. 14–23 procent av barnen är överviktiga och 1–4 procent feta. I vissa delar av Sverige är var fjärde 4-åring överviktig. Ett barn som är överviktigt får bland annat svårt att röra sig, blir trött, riskerar att bli mobbat och kan dessutom utveckla sjukdomar som är kopplade till övervikten. Till de mest kända hör högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, astma, förslitningsskador i leder och diabetes, då framförallt s.k. typ 2-diabetes eller ålders-diabetes som nu börjar uppträda redan i tidig ålder.

Samtidigt visar Socialstyrelsens kariesstatistik att tandhälsan hos barn visserligen fortsätter förbättras men att förbättringstakten har mattats av. Forskning visar ett tydligt samband mellan tidig karies och karies i senare åldrar. En avhandling från Sahlgrenska visar till exempel att om man har karies redan som liten är det också mycket större risk att man har karies upp i tonåren. Småbarn med hög sötsakskonsumtion har mer karies i tonåren jämfört med barn som sällan eller aldrig äter sötsaker.

Frätskador, dental erosion, är ett annat problem, som växer med den ökade konsumtionen av läskedrycker. Syran i läsk och andra sura drycker skadar tandemaljen. Sedan 1980 har konsumtionen av läsk ökat från 40 liter per person och år till 68 liter per person 2008.

Beräkningar visar att det finns avsevärda besparingar att göra i såväl kronor som lidande. Samhällets totala tandvårdskostnader uppgår till ca 20 miljarder kronor per år! Kostnaderna för fetmarelaterade sjukdomar till drygt 3 miljarder kronor per år! Redan en liten förbättring i livsstil skulle ge positiva effekter för såväl samhälle som individ.

Tips till dig som förälder