Framtidens tandläkare tycker till om grundutbildningen

Idag publiceras rapporten av den enkätundersökning som Sveriges Tandläkarförbund genomfört till nylegitimerade.

Enkäten har gått till tandläkare som legitimerats under åren 2013-2015 och syftet med undersökningen är att ta reda på vad de nylegitimerade tandläkarna anser om kvaliteten i sin utbildning. Undersökningen tar även upp frågor om hur de nyutbildade upplevt utbildningen inom ett antal olika områden som är centrala för yrket, hur goda förutsättningar tandläkarutbildningen har gett dem inför yrkeslivet samt hur de ser på tandläkaryrket. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan år 2001.

Årets undersökning visar att 88 procent av de svarande anser att grundutbildningen är ganska bra eller mycket bra. Dock har 7 procent uppgett att de i ganska eller mycket liten utsträckning var förberedda på att arbeta självständigt som tandläkare efter slutförd utbildning med avseende på klinisk färdighetsträning.

Undersökningen visar också på att det verkar finnas mer att önska när det kommer till utbildning i ledarskap. 23 procent av de svarande tyckte att färdighetsträningen i ledarskap var dålig eller mycket dålig och 33 procent svarade att den varken var bra eller dålig.

Läs också