Forskningspengar till många projekt

Svenska Tandläkare-Sällskapet utser varje år ett antal pristagare och prisutdelningen sker på invigningen av Odontologisk Riksstämma den 13 november kl 16 på Stockholmsmässan.
Årets priser är Bästa avhandling, Forssbergs pris, Dentatus pris till årets studenter.

barn på bibblan granskar munnen COLOURBOX
Foto: Colourbox

Bästa avhandling

Aleksandar Milosavljevic  för doktorsavhandlingen Periodontal Treatment Strategies in General Dentistry

Tandläkare Aleksandar Milosavljevic, Malmö Universitet har studerat riskbedömning av patienter inom allmäntandvården med parodontal sjukdom. Studierna visar att patienter med parodontal sjukdom inte får individanpassad vård utan en del över- och andra underbehandlas. Dessutom diagnosticeras patienterna olika av olika behandlare. Hans resultat är direkt kliniskt applicerbara och kan även påverka beslutsfattare inom tandvården.

Forssbergs pris

Göran Friman för sin forskning genom vilken han utvecklat smarta metoder för samverkan tandvård och sjukvård. Vid årliga tandhälsoundersökningar har Friman adderat diabetes- och blodtryckskontroller vilket möjliggör tidig upptäckt av avvikelser och främjar människors hälsa. Göran Frimans forskning är ett gott exempel på värdefulla forskningsupptäckter som kommer ur patientnära arbete.

Så här lyder motiveringarna för Dentatus pris till årets studenter

Pallavi Khattar Stockholm: Pallavi har under sin utbildning visat prov på att kunna tillämpa teoretiska och kliniska kunskaper på ett synnerligen moget och omdömesgillt sätt. Hon har en utomordentlig förmåga till självständig reflektion och ställningstagande i sina patientbehandlingar som hon genomför med stor ansvarskänsla, empati och klinisk skicklighet. Pallavi tar vaije tillfälle till att lära sig mer och kommunicerar med all personal och alla patienter på ett föredömligt och ödmjukt sätt.

Jesper Gustavsson Malmö: Jesper uppvisar god klinisk färdighet och ett professionellt och empatiskt förhållningssätt gentemot sina patienter. Sålunda uppvisar Jesper många av de värdefulla egenskaper som är en förutsättning för att bli en bra representant för vårt yrke.

David Pohjola Göteborg: Studenten har mycket goda teoretiska kunskaper och alltid relevanta frågeställningar. Han är alltid påläst och väl förberedd inför sin patientbehandling som genomförs på ett mycket professionellt sätt. Han bemöter patienter, studenter och all personal på ett föredömligt sätt och är mycket omtyckt. Han kommer bli en förträffligt tandläkare.”

Henrik Landgren Umeå: I kliniken är Henrik lugn och utstrålar harmoni, visar mognad och  professionell empati
Han kan ”exa”, ”preppa” och spänna fast en matris. Inte konstigt att hos honom patienterna trivs!

Dessutom har Stipendienämnden och Svenska Tandläkare-Sällskapet under hösten utsett årets stipendiater. 21 personer som alla erhåller bidrag till sin aktuella odontologiska forskning.

Läs mer

Läs också