Forskningskonferens program

Bild 1: Odontologisk forskning ensamma i ett elfenbenstorn. Hur ska forskningen kunna utveckla nya sätt att förebygga och behandla orala sjukdomar om den är avskild från omvärlden? Bild 2: Om elfenbenstornet öppnar porten och släpper in tandvårdspersonal, patienter, industrin och politiker så kan forskningen på ett helt annat sätt utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns i samhället. Illustratör: Elisabeth Widmark

Torsdag 4 april

09.00 – 10.00
Kaffe och registrering

10.00 – 10.10
Svenska Tandläkare-Sällskapet inleder dagen

10.10 – 11.00
Beyond the bridge: the craft of building practice from knowledge
John Gabbay och Andrée Le May, Professors, United Kingdom.

11.05 – 11.55
Bringing Clinicians and Researchers Together
Cyril Meyerovitz, professor, regionchef för forskningsnätverket National Dental Practice-Based Research Network, NorthEast Division, USA.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.30
SkaPa
Lars Gahnberg, professor, registerhållare för Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) Karlstad.

13.35 – 14.30
Möjligheten att bedriva klinisk forskning, eget/andras incitament och finansiering
Göran Friman, med dr/privattandl/bedömningstandl, Karlstad
Julia Lam, doktorand/tandl, Malmö univ/FTV Skåne, Hässleholm
Aida Ajan, doktorand/ST-tandl käkkirurgi, Linköping
Maria Skalsky-Jarkander, spec. Pedodonti/privattandl, Stockholm
Bengt Franzon, doktorand, tandl, Malmö/Stockholm

14.35 – 15.15
Etik i klinisk forskning
Margareta Molin Thorén, professor Oral protetik, Umeå.

15.15 – 15.45
Kaffepaus

15.45 – 17.00
Viktigt på riktigt. Patientens och behandlarens röst i forskningen
Sofia Tranaeus, professor, avdelningschef, SBU, Stockholm.
Metodologi, vad ska man tänka på när man ägnar sig åt klinisk forskningsverksamhet?
Helena Domeij, projektledare SBU, Stockholm.

19.00 MIDDAG PÅ RÅDHUSET

Malmö stad står som värd för en middag på torsdag kväll, den 4 april. Då välkomnas deltagarna på konferensen till en middag på anrika Malmö Rådhus.

Fredag 5 april

08.30 – 09.00
Svenska Tandläkare-Sällskapet sammanfattar dag ett

09.00 – 09.40
Hur överbryggar vi mellan klinik, forskning och industri?
Jon E. Dahl, VD NIOM, Oslo, och professor, Universitetet i Oslo

09.45 – 10.20
KOF Syd: Projekt och principer
Dan Ericson, professor Kariologi, samordnare Klinisk odontologisk forskning – KOF Syd, Malmö.

10.20 – 10.50
Kaffepaus

10.50 – 11.25
Praktikbaserat forskningsnätverk – Kan man lämna kvar karies under fyllningen?
Annika Julihn, med dr/specialist Pedodonti, Akademiskt barntandvårdscentrum, Stockholm och Hans Sandberg, allmäntandläkare/med dr, Trosa.

11.30 – 12.00
Kartläggning av tandläkares och tandhygienisters uppfattning om kunskapsbehov inom tandvården
Thomas Jacobsen, ordförande för regionalt programområde tandvård i Västra sjukvårdsregionen och Ulla Wide, leg psykolog, docent Avd. för odontologisk psykologi och folkhälsa Inst. Odont, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.30
Vilka förutsättningar och möjligheter finns för att öppna ”elfenbenstornens portar”? Erfarenheter och tips på vägen
Lars Olsson, Näringspolitisk chef Privattandläkarna, Gunnel Håkansson, Ordf Nationellt programområde Tandvård, Per Vult von Steyern, professor Oral Protetik, Malmö Universitet, Pernilla Larsson Gran, specialist Oral Protetik, FTV Östergötland, Thomas List, professor, Malmö Universitet, Jon E. Dahl, VD NIOM, Oslo, och professor, Universitetet i Oslo, Lars Gahnberg, Cyril Meyerovitz, John Gabbay och Andrée Le May.

14.30 – 15.30
Kaffe inkl speed-dating där elfenbenstornens portar öppnas
Möjlighet för kliniker och forskare att mötas och diskutera samverkan.

15.30 – 16.00
Återkoppling på speed-datingen samt avslutning

Tandlakarforbundet.se sparar data i cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du det. Läs mer om cookies här. Vår dataskyddspolicy hittar du här.